Rándottir
 

0.16.

GEMTRÄSK.

GEMTRÄSK.

 

B O .

H Ä R D .


Kom i februari från portugisiskt grändbo i Coimbra, till norrbottniska Boden där jag hjälpt av gästrum hos mor & hennes karlslok under stor del av året har studerat omvårdnad samt arbetat inom LSS. Kärt med sådan möjlighet att nå hemstruktur; garderob, sminkvrå & bokstapel invid bädd- inte färgkoordinerade kappsäckskassar att kajka från madrass till madrass.
 

Om än perfekt med denna familjenärhet under i synnerhet den första tiden av i år förlösta systersonens liv, så ser jag fram emot bokstapel invid bädd i egen härd; nalkas.


 

E B E N H O L T S .

N O R D I C    N O I R .


Sexuell hunger & törst för att feminint ömma om naturligt väldoftande varelse av dova stämband, har svärtat - men, i stort känt ljus & harmoni.

 

 

E D E N .

A S E N S U E L L T .


Finast var en man vilken inte tyckte att jag var nog fin att prioritera - fulast var att passiva samt oförskämda mötestendenser ej endast än håller Sveriges mötesscen i ett järngrepp, utan även tycks tillta; egocentrisk bekvämlighet - en bekvämlighet av internetskäl ökande globen kring, men att resa till SAGOÖN & Amerika förhöjde ändock förståelse för att specifikt den initiativbristande situationen är så som den är i SVERIGE; inte i världen.
 

Ett antal män vilka jag har funnit nyfikenhet inför har givit mig viss social uppmärksamhet & trånande blickar (intensitetens blickar, vilka utrikes; icke här, har resulterat i ansats att snärja mig & här endast falnar innan vi har närmat oss varandra), men ej sökt ta det till nivå av förförelse & föreslaget möte på tu man hand.
 

Att skapa tillfälle för träff ligger på mannens bord, & förmår han ej få det att ske är han månne ej av virke för relation där (inrikes) okonventionellt traditionell DYNAMIK skall råda. Men, istället för att bistert gråta i den blågula fanan vill jag finna tillfredsställande alternativ i vita områden där blick leder till aktion (exv. Ísland & Ryssland), samt vara fortsatt öppen för svenska sammanhang där män är båd intresserade & initiativtagande.
 

Är dock medveten om att inte mången man är lämplig (& jag är allt annat än desperat); inte mången man är mer modig & mer intelligent än vad jag är, inte mången man är lockad av självhushåll & kapabel till dominans bortom sängen - & gudomligt kall att leva i enighet med essens & moral trumfar var domesticerad karl, hur lockande & kärlekskrank för mig han än är.

 

 

F J Ä R R .

C A L I F O R N I A    S O U L .


Bekant - av vad som visade sig vara fiendeslag - välkomnade mig att gästa i Kalifornien, men hade missat att berätta att han är omedicinerat bipolär (vilket han sade var grund för sitt beteende) & ett i allmänhet oärligt & ovärdigt avskräde till människa.
 

Därav: resan utmynnade inte i naturupplevelser så som Yosemite & Grand Canyon, utan i urholkad börs & odör av katturin. Nå, tack & lov för hjälpsamma medmänniskor, underhållande VALAFTON & D-vitamin i november.

 

 

G R Y N I N G .

J O R D K Y S S .


Hoppfullt har på det personliga planet varit bas av exemplariska vänner, god hälsa samt trivsamhet inom tillgångsbyggande LSS-arbete. Även  i det stora allmänna stort lever vi i - minst sagt - spännande tider, inför vilka jag - trots dettas ton av mörker - ser hopp & ljusning, ty; stiltje ruckat.

 

 

K A M P .

D E    F R I A .


Gräsrotsrörelsen DE FRIA - aktiva för bankreform & en upplyst, medvetet medveten befolkning - engagerade mig: föreläsningar & sammankomster. Ytterligare tid nödgas för att charmas el. avstå, sett till tvivel vad rör önskvärt samhälle. Oavsett, har årets nosande kamp givit vunnen kunskap & gott sällskap av hög kaliber.

 

 

K R E A .

F L O W .


Under Svea-vistelse har konsten vilat till förmån för det konkret praktiska arbetet, men idéer menade för födsel i Portugal 2o17 - likt jag i denna portugisiska vinter (fram till februari) var effektivt kreativ till grad att jag flertalet nätter somnade med penna i hand & panna på papper -  har flödat & nedskrivits.
 

 

 

K U L T U R .

S Ä R E G E T .


Älskade CHEMICAL GIRL (& än mer, av Fine Arts Showcase) & ECIDs PHEROMONE HEAVY, (omslag: +++++) - & att Kjartan bjöd museum på ÍSLAND. Dock ej imponerad av expositionerna, men resekonst har synnerligt utrymme i hjärteskär - om än, att Reykjaviks elegant råa gatukonst väckte större glädje än pretentiösa salar.
 

Bodens stolthet HAVREMAGASINET var likt alltid tankeeggande, om än att en inte alltid behöver tänka så som kreatörerna önskar att en ska tänka; om än, att tanken är en skapelse i sig. 

N O R R .

V E G V I S I R .


Livsdrömmen att besöka norrpärlan Ísland - nyfiken på dess bortomplanetariska natur & bredkindade karlfolk - besannades, fast stympat av skäl att sällskapet ställde in 2 dygn innan avfärd; kullkastande plan för tält & liftatur. Badade aldrig i heta vilda källor, men fick ändock beundra Gullfoss & tonårigt hångla till ísländsk tónlist - intet en tår gråten, & jag ska återvända; kanske lyckas bebo.
 

 

 

P S Y K E D E L I K U M .

Otext.


Oönskade droger så som kokain & MDMA flödar, men älskvärt omdanande PSYKEDELIKUM lyser - till hjärnas förtret - med sin frånvaro. Inte är det endast knivigt vad rör egen utveckling samt ivriga balunsben (utled på att nykterklubba), utan även ett bekymrande samhällsproblem att narkotika vilken bedövar, egoglorifierar &\el. skapar livmoderlig trygghet är lättåtkomlig - sålunda högt begärlig - samtidigt som avancerat terapeutisk & naken drog så som LSD, är svårfunnen - sålunda lågt begärlig.
 

Florerande, nyttjade droger; barometer för folkanda, samt tecken på allt för få psykonauter i umgängeskrets.
 


 

S O C I A B E L .

V Ä N S A K .


Var till stor del Boden-bunden; sociabelt fattigjon, utöver familj. Vid JÄRNVÄGsresor till Stockholm & Göteborg, samt stunder av sammanstrålad med nära i kringvarande Norrbotten, har vänskapsliv varit exklusivt kvalitativt; intimt, högt i tak & skrattkiknad. All kärlek.
 


 

S T O R G E .

A R G    V I T    K V I N N A .


Arvskategori för nära familj - så som lillasyster Izabell vars hudhimlakropp till mage fram till februari var boning för Love; stjärna med liten antenn på ett öra - & stamvurm, vilket med KRAFT nödgas inkluderas i släkteskärlek, ty situation är vad situation är. Att värna det nordiska folket är att värna släktet; familjen; genetiken; naturessens & kärlek.
 

Systersonens far är likt hans mor delvis finskättad. Även från solens latituder, dock: rot snirkla i portugisiska spår, men starkast genetiskt genomslag har sydöstra Asiens srilankesiska modersarv, kombinerat med faderns Gunnarsby-börd. Naturligtvis förtar ej detta värme för vare sig Love el. pappan (reko karl som jagar\fiskar, samlar myrmarkers hjortron & rissnårs skogsbär). Hjärtat blossa sonika hetast för nära & kära, i nedåtgående led. Annat är förödande utopisk fantasi förglömmande Människan.

 

 

TROLSK.

J U P I T E R T R Ä S K .


Pannchakra i kolsyra & synkronicitetsnivå Kosmoskatten, detta år av majmåne under vilken jag i månritual åtskilliga svala nätter offerbadade - för foglighet inför naturens gudomlighet & önskan om kraft & kurage (för ett tag, tills halvnaken nattoro att mönsterobserveras kom ifatt: kurage är en sak, dumdristighet en annan). Vibrationen stark.

 

 

VILD.

Otext.


Bortsett från rekord i insamling av Gemträsk-växter så som rölleka, hallonblad, brännässla, tistel.. så har vilddriv legat på is till förmån för att få in en fot inom lönearbete (LSS; ypperligt trivsamt) & därmed partiellt trygga investering i VISION.
 

 

 

VITALFÄGRA.

V O G U E    B J Ö R K N Ä S .


Skönhetsinvesterat i salongsbehandlingar: inledd tatueringsborttagning, samt IPL + Matrix-laser för kollagenmejslad läkeeffekt av akneärr komna av tidigare allergen\ohälsosam kost. Briljant, & för den fåfänge framtida funktionellt även för ungdomlig dermavigör trotsande slakhet & årsringar.
 

Även vårens kurs i kundaliniyoga främjande investering för välmåga, om än att yoga ej än är rutin - fastän att lekamen lovande längtar efter att under djupandning & mantran bändas, bändas, bändas.

 

 

2o17. Vill ett vilt (jordiga, blodiga händer) & kultiverat (fagert & litterärt) år av odiskutabelt avancemang i engagemang om dagen & magiskt manifesta drömmar om natten. 

 

 
 
o16.jpg