Rándottir
Cart 0

2 0 1 6 .

 
  Gemträsk, Norrbotten.

Gemträsk, Norrbotten.

 
 

B O .

 

Kom i februari från portugisiskt grändbo i Coimbra, till norrbottniska Boden där jag hjälpt av gästrum hos mor & hennes karlslok under stor del av året har studerat omvårdnad samt arbetat inom LSS. Kärt med sådan möjlighet att nå hemstruktur; garderob, sminkvrå & bokstapel invid bädd- inte färgkoordinerade kappsäckskassar att kajka från madrass till madrass.

 

Om än perfekt med denna familjenärhet under i synnerhet den första tiden av i år förlösta systersonens liv, så ser jag fram emot bokstapel invid bädd i egen härd; nalkas.

 

E B E N H O L T S .

 

Sexuell hunger & törst för att feminint ömma om naturligt väldoftande varelse av dova stämband, har svärtat - men, i stort känt ljus & harmoni.

 

E D E N .

ALLENA.

 

Finast var en man vem ej tyckte att jag var nog fin att prioritera - fulast var att passiva samt oförskämda mötestendenser ej endast än håller Sveriges mötesscen i järngrepp, utan även tycks tillta; egocentrisk bekvämlighet.

 

Ett antal män vilka jag har funnit nyfikenhet inför har givit mig viss social uppmärksamhet & trånande blickar (intensitetens blickar, vilka utrikes; icke här, har resulterat i ansats att snärja mig & här endast falnar innan vi har närmat oss varandra), men ej sökt ta det till nivå av förförelse & föreslaget möte på tu man hand.

 

Att skapa tillfälle för träff ligger på mannens bord, & förmår han ej få det att ske är han månne ej av virke för relation där (inrikes) okonventionellt traditionell DYNAMIK skall råda. Att resa till SAGOÖN & Amerika förhöjde dock förståelse för att specifikt den initiativbristande situationen är så som den är i Sverige; inte i världen.

 

F J Ä R R .

 

Kaliforniens höjdpunkt var underhållande VALAFTON.

 

FÄGRA.

 

Skönhetsinvesterat i salongsbehandlingar: inledd tatueringsborttagning, samt IPL + Matrix-laser för kollagenmejslad läkeeffekt av akneärr komna av tidigare allergen\ohälsosam kost.

 

G R Y N I N G .

 

Vi lever i - minst sagt - spännande tider, inför vilka jag - trots dettas ton av mörker - ser hopp & ljusning, ty; stiltje ruckat.

 

K A M P .

DE FRIA.

 

Gräsrotsrörelsen DE FRIA - aktiva för bankreform & en upplyst, medvetet medveten befolkning - engagerade mig: föreläsningar & sammankomster. Ytterligare tid nödgas för att charmas el. avstå, sett till tvivel vad rör önskvärt samhälle. Oavsett, har årets nosande kamp givit vunnen kunskap & gott sällskap av hög kaliber.

 

K R E A .

FLOW.

 

Denna portugisiska vinter var effektivt kreativ till grad att jag flertalet nätter somnade med penna i hand & panna på papper -  har flödat & nedskrivits.

 

K U L T U R .

SÄREGET.

 

Bodens stolthet HAVREMAGASINET var likt alltid tankeeggande, om än att en inte alltid behöver tänka så som kreatörerna önskar att en ska tänka; om än, att tanken är en skapelse i sig.

 

M Å N A .

 

Vårens kurs i kundaliniyoga främjande investering för välmåga, om än att yoga ej än är rutin - fastän att lekamen lovande längtar efter att under djupandning & mantran bändas, bändas, bändas.

 

N O R R .

VEGVISIR.

 

Livsdrömmen att besöka norrpärlan Ísland - nyfiken på dess bortomplanetariska natur & bredkindade karlfolk - besannades, fast stympat av skäl att sällskapet ställde in 2 dygn innan avfärd; kullkastande plan för tält & liftatur. Badade aldrig i heta vilda källor, men fick ändock beundra Gullfoss & tonårigt hångla till ísländsk tónlist - intet en tår gråten.

 

P S Y K E D E L I K U M .

 

Oönskade droger så som kokain & MDMA flödar, men älskvärt omdanande psykedelikum lyser - till hjärnas förtret - med sin frånvaro. Ett bekymrande samhällsproblem att narkotika vilken bedövar, egoglorifierar &\el. skapar livmoderlig trygghet är lättåtkomlig - sålunda högt begärlig - samtidigt som avancerat terapeutisk & naken drog så som LSD, är svårfunnen - sålunda lågt begärlig. Florerande, nyttjade droger; barometer för folkanda.

 

S O C I A B E L .

 

Vänskapsliv har varit exklusivt kvalitativt; intimt, högt i tak & skrattkiknad. All kärlek.

 

S T O R G E .

BJÖRK.

 

Att värna det nordiska folket är att värna släktet; familjen; genetiken; naturessens & kärlek.

 

TROLSK.

 

Pannchakra i kolsyra & synkronicitetsnivå Kosmoskatten, detta år av majmåne under vilken jag i månritual åtskilliga svala nätter offerbadade - för foglighet inför naturens gudomlighet & önskan om kraft; kurage.

 

VILD.

 

Bortsett från rekord i insamling av Gemträsk-växter så som rölleka, hallonblad, brännässla, tistel.. så har vilddriv legat på is till förmån för att få in fot inom lönearbete (LSS; ypperligt trivsamt) & därmed partiellt trygga investering i vildvision.

 

2o17. Vill ett vilt (jordiga, blodiga händer) & kultiverat (fagert & litterärt) år av odiskutabelt avancemang i engagemang om dagen & magiskt manifesta drömmar om natten. 

 
 
o16.jpg

2 0 1 7 .

 
  Gemträsk, Norrbotten.

Gemträsk, Norrbotten.

 
 

B O .

 

Januari månad återvände jag för vinterrepris i Portugal. Men, det ville sig ej. Tidigt under vistelse blockerade trilsk bankomat kortet mitt, & den madrass jag för en halv konstnärslön införskaffat var stulen från egna ting; försvårande att bosättas omöblerat. Ambivalensen inför bo hos det sydeuropeiska folket fick mig att förlora lust snarare än se utmaningar, när sådant gick åt pipan.

 

Resan från Portugal inleddes i nederländska Noordwijk med marsåterkomst till Sverige. Efter vår & sommar i Norrbotten kom jag mig till Stockholm, i  vänhem jag vid grydecember sade adjöken till: Českos Brno hälsades välkommet.

 

E B E N H O L T S .

 

Oktober samt november var särdeles tungsinta, när nära var orättvisa, skinnbörsen ett tomrum & tumörer än oanalyserade.

 

E D E N .

 

Tacksamt att få träffa en man som ville lära känna mig, genuint; i ärlig & intim kommunikation. Äntligen! Förtvivlats över klimat där allt sker halvt - skrapa på ytan & spekulera före att samtala (el. samtala med vänner om mig utan att alls samtala med mig). Fastän denne genuine ej tjusade mig fann jag det förtjusande att han ville lära känna mig, för att se mig för den jag är. Utöver han, har året som vanligt bjudit på spökbeteende & spekulationer.

 

F Ä G R A .

 

6 stycken tatueringsblekande lasersessioner har det blivit; nästa år är nyckelbenets borta & pinuppan tar vid för tid för sitt försvinnande.

 

G R Y N I N G .

. DE TRE VITA MÄNNEN

 

Årets gryningssol kom i midvintertid & lysa romantik mer än politik. När jag begav mig till Česká Republika; när karlar självsäkert sexigt stirrar in i mig, hyser jag hopp om att möta Mannen - ljus & grann; stolt & stark.

 

K A M P .

UTAN PARDON!

 

o16 sades att tiden fick utvisa huruvida gräsrotsrörelsen DE FRIA skulle charma el. om jag skulle avvisa. Var på vippen att slå följe till Almedalen, för att folkutrönande deltaga tillsammans med De Fria men även samtala med Nordiska motståndsrörelsen, när jag såg det klart & tydligt hur rörelsen är motbjudande frånvänd jorden; folket & sensualiteten.

 

Nordiska motståndsrörelsen kände jag ist. av under senåret, & i stort gladdes jag vad jag såg - om än att socialism är vad socialism är & lockar sådant folk som socialism lockar. Det finns dock inte någon så väletablerad & organiserad rörelse i Sverige som bär mer förnuft, & jag anser att det är gott, jordat sällskap. Medlemskap är inte för mig - men jag sympatiserar, & uppskattar dess Män.

 

K R E A .

DALAGUNG.

 

Att färdigställa björkälskande självporträttet ROT kärt - men allra kärast att skapa vad som ej skall hänga för åskådan utan gagnas, i generationer. Under soliga timmar - en sådan i psykedelikarus, med pratglad granngumma sittande intill - på Björknäsvägen, målade jag en dalagunghäst av vad mor köpt begagnat. Att skapa för Love att leka var euforiskt.

 

K U L T I V .

DÄR KÄRLEK ÄR.

 

HAVREMAGASINETs exposition om Norrbottnisk folkkonst lämnade snödjupa spår & inspirerade att fatta kreakniv samt önska lerkram. Sommartid påbörjads täljandet av presentdocka till lille Love - men för mer än så nödgas jag investera i egen kniv.

 

M Å N A .

 

Oanalyserade tumörer kom så slutligen att analyseras, & visa att det var godartat. Dessa kroppens knölar tog en del plats i min tillvaro detta år - från vinterns upptäckt, vårens avfärdande feldiagnos, sommarens inledande läkarkontakt & höstens många undersökningar. Så var det åter vinter & det glädjande beskedet kom att bringa lock över oro.

 

N O R R .

 

Såg mer av Svea södra delar än förr: fika i Skåne, dass i Blekinge & fana i Småland.

 

P S Y K E D E L I K U M .

 

Sverige ville mig ont med anledning av mitt val att bruka cannabis. - arbetet förlorade jag & att det är en fult oacceptabel ovana skulle jag minsann få veta. Personligen anser jag att vad som har relevans på ett arbete är huruvida en hanterar det väl & att vad som har relevans i relation till andra människor är ens karaktär. Att det finns narkotikaförslavade lortgrisar som passiviseras, får stå för dom. Jag är inte sådan.

 

S O C I A B E L .

 

o16 beskrevs vänskap ha högt i tak - vilket är delvissant; vänner vilka känner mig väl, är nyfikna & toleranta samt kloka som få - är sociabla med skyhögt tak. Detta är merparten.

 

I år blev jag dock varse att jag misstolkat när hela kretsen känts vara sådan - dessa stötta har helt enkelt inte tidigare reagerat mot mig & tankarna de mina, för att dessa inte har sett mig utan endat egensnickrad idé. Orsaken är troligt politiska skygglappar som förhindrar dom från att se sanningen inte endast i samhället utan även i umgänget - för att sanningen är stötande.

 

S T O R G E .

GENSKAPA.

 

Energi lades på att klart, tydligt & envetet föra fram vad jag under o16 endast värmt upp för - värdet av det vita, & på att sammanföra mig med gelikar som inser värdet. 

 

TROLSK.

 

Förflutets nära människa hade tänkt på mig under en natt då jag oväntat drömde om honom. I drömmen var han perifer - ist. samtalade jag med hans moder, om en form av litteratur hon liksom även jag skriver. På morgonen hade han kontaktat mig - så jag berättade att han varit drömd om, & när han fick veta om vad fick jag i min tur veta att han utöver att ha ägnat mig tanke även hade samtalat med vänner om just moderns författarskap.

 

VILD.

 

För o17 önskade jag vildheten men så blev föga av; ett särdeles tamt år, snarare - med fokus vid politik, studie, lön & ett leverne i centrala Boden samt i grå koloss i stockholmsförort - avslutat i ett bensinångande Brno. Vildast är min vilda saknad av det vilda - & skafferiet av insamlade växter; brännässla, björkblad, älggräs, tistel & klöverblom.

 

2o18. Detta är året för Man & allt vad Man innebär. Känner mig politiskt mättad & vill mest av allt bara bre ut min fina filt på en äng & kyssas, äta varmvärpta ägg & göra magiska brygder av örter från det vilda. Gärna diskutera politik emellan kyssandet, men jag vill vara kvinnan bakom mannen.