CATALUNYA.

1 3
o 1 \ o 6


Sedan södersamtal, OM passion & politik & produktivitet, kom jag & Z fram till att slå följe i tanken industriell hampa via sydeuropeisk markkostnad, & vad rör hampa mer frihetligt samt produktionsvänligt lagsystem. Av självklarhet transformerades hampaekonomisk plan för rena självhushållets fokus - ty penning blott mellanhand för levnadskonsumtion. Vi bosatte oss tillsammans med ett klokt, godhjärtat permakulturpar i pyrenéers region El Berguedà.
 

 

EL BERGUEDÀ förälskades jag fort i; av nyanser, stillhet & närhet till klar stjärnhimmel. Vi bökade, sådde & - tyvärr - grälade, i grad att hektarpotential förbiseddes. Känsla jag bar var ej heller att syftet var att rotas samt främst kultivera just permakultur & självhushållarideal, utan att lära om mig som Människa; även Kvinna. Nog fick jag ett & annat av vett att veta, för grödor & överlevnad, men till syvende & sist kom bergstid främst att visa vem jag är & därmed vad jag önska i form av natur - denna var mig god - & relation - denna var mig ond; grundläggande insikt i komponenter för att inleda att idka självförsörjning, & välmåga.

Inledningsvis levde vi under en måne i ett fuktskadat litet rum i Valldaura, förort till Barcelona. Via spanskt annonsforum fann vi gård i Tarragona, men morgonen för visit valde vi i samförstånd - ty starkare magnetism - att ist. ta titt på bergsgård i nordtrakt. Vi ÄLSKADE den - den var allt vad att begära av paradisets stomme; 15 hektar av skaparkraft, blåberg i åsyn & snögott vatten.

Z var på mången vis väsentlig katalysator, båd i form av polaritet synliggörande hur jag önskar bli sedd i mannens blick samt influens för självhushåll som del av min världsidé. När vision PYRAMID sade mig att undfly monetär förödelse, fanns det i mig ej tvivel att det det finns alternativa vägar, med anledning av att Z hade planterat föreställsningsfröet.

 

Zar sade: »Känner du dig inte ledsen över att lämna denna vackra plats?« Fråga vilken förbryllade: Jag har sett mer skönhet, liv & sanning än vad mången lever ett helt liv osett; »Varför skulle jag välja att känna sorg när jag kan välja att vara glad över att ha upplevt detta?« Bergsmassiven finns alltid där; av lojala steniga rötter. Det var inte ett slut - utan ett första andetag.