Zvěda vý.

 

17o829\o9o1

 

ČESKO. Folk: 1O 327 OOO (oo9) - 64% tjecker, 26% ospecifikt, 5% mähriska, 1.4% slovaker, 0.4% polacker, 3.2% ytterligare.PRAHA. Grundad under 7OO-tal & prydd av 5OO-talet spiror & torn. Folk: 1 267 449 (o16)LIBERECKÝ. Nordbeläget, angränsande Polska & Bundesrepublik Deutschland. Folk: 1O3 288 (o16).

 
VZORKOVNA.    Bubeník. ♥

VZORKOVNA. Bubeník. ♥

 
 

Jizeras Liberecký (tysktgrundad: Reichenberg) vars växtlighet ymnig, Vitavas sagolika Praha; Česko fick mig föga slokörad - imponerad så som känn, av elegant arkitektur & initiativrika män: österrikisk turist - blond Tirol-docka i traditionell mundering, & stilig tjeck vem högaktade 194O-talets rike - han slog sig självsäkert ned & förde självklart samtalet, på dunkla (farligt dunkla; föll nära nog ihjäl mig för trappmörkret liknade svart mark) Vzorkovna var 1OOO+ koruna bestals.

 
 
 

Sällskapade även nederländsk hostelgranne i flyttag - med arbetsförslag & gentlemannamässig rybybjudning, samt ung, sibirisk man vänskapligt gräsredande på Trhy Tylaks bondemarknad. Atmosfär genuin & inspirerande hantverkspresenterande; väv, järn, läder & drejlera i skapelse samt nyttosötma kulört som hos fasader, förförde. Under mina få östtropiskt glödgade dygn fann jag Absint-nationens Praha & dess frihetligt fascistoida folk djupt lovande för nära framtid.

 
 
Lojura RándottirComment