DE FRIA:

FOLK & FÖRELÄST

 

NORRKÖPING.
16o924
 

Every individual
is at once

the beneficiany & the victim of the linguistic tradition into which he has been born - the beneficiany inasmuch as language gives access to the accumulated records of other people¨s experience, the victim in so far as it confirms him in the belief that reduced awareness is the only awareness & as it bedevils his sense of reality so that he is all too apt to take his CONCEPTS for data, his words for actual things. \ Aldous Huxley  The Doors of Perception.
 

Antecknat, baserat på föreläsningens sagda & eget känt\betänkt: Om allt är relativt stämmer inte det; då är det absolut. Cellskifte är samhällsskifte, & det måste börja inifrån. På individnivå, för samspel. Samhällsutopier är evighetsmaskiner var kull önskar bygga upp - bygga om (ty Utveckling, kan inget system evigt vara),

& glöm aldrig Erik riktig svenska Wellander.

 

HJÄRTA MOT HJÄRTA.
o16o924
Luna N Dec
 

Arla var alarm ur fas; sålunda missat O5.55-SJ - sålunda ytterligare bokning för Norrköping via järnväg, & kokande blod i sekund när vi strandats i Hallsberg; begreps att den föreläsning resan skedde för skulle komma att inledas när jag än fanns på spår. Brusten tågförbindelse; funnen människodito. I ténot av vanilj & goji skedde samkväm med grannresenär - klyftig & safirögd medsyster - som föreslagit kafé.

Vad sker skall ske.

Väl i ort sade jag »Prisad vare du!« till norrländskan vilken under transporttövan berättade att hennes barn från 5 år ungt skänkts kunskap i fiske & eld. Glädjande möten, med dessa kvinnofolk samt män vilka ledsagade mig från vilse i Karlsro. En man - vass nog att se att jag nödgades visualisera - blottlade sin skärt bleka hand & i denna drog han vackert pedagogiska linjer.  Äldre man - fårad nog att i gemenskap fasas över vulgärt futtiga flygpriser trots faktiska RESURSKOSTANDER - följde med en bit samt återvände för att korrigera mig när han såg att fötterna fördes fel. Värmdes, av att han förstod att jag inte klarar mig själv. 

Kom fram till det herrgårdsområde som var destination, men utan att veta var att slå mig & otymplig packning till ro. Vaktmästaren tog notis om min bortkommenhet. Stig Helmer-tafatt & samtidigt obehagsväckande var han då hans händer famla omkring med nycklar, tunga med ord, i dom ödsliga byggnader vi beträdde för att finna skaran av DE FRIA - ungefär en hälft av Marieborg herrgårds utrymmen, varav resterande hälft var flyktingboenden vilka vaktmästaren pekade ut för mig: Där. Där. Där. Där. Såg cirka 3O minuter - kvalitativt - av Carl Norbergs omformativa information, när jag väl nådde sal där vi fick lära oss hur att kramas;

hjärta mot hjärta.

 

AURUM.
o16o611
 

Årsskiftet fann jag upproriskt intellektuella DE FRIA, av lycklig händelse via snårskog av chagaargumentation & attraktion; form av naturnära närmande, frontande vid utforskande av kontroversiell (dock: psykedelisk inveckling avveckling utveckling, avståndstagande inför massmedia & därmed dess strömningar, resors kulturella inverkan samt öppenhet för perspektivbrytande alster & dialog - mig bekommer icke kontrovers) kamp för bankreform kontra hegemonisk ekostomme.

Folkrörelsen bär bränsle av pur logik & rationell upplysning, men icke ytterst i sådan sfär jag i egen själ anamma dess vett. Sinnevist - interaktions sublima tunga i doft, stämning; kommunikation - skall förståelse ske. Gyllene konfetti i Fatburssand den FÖRELÄSNING jag först förnam, & blåst bar stycke papirgull - ett hjärta av guld - till hand; synkron bekräftelse av förnuftets - sekundärt ett Lojuras känsla för magi - instämmande i Norbergs sagda.

Borsett tonårig punk har psykedelisk narkotik (tankeeggande symbolik) & erotik\romantik (insiktsfulla män) uppenbarat den politiska världsuppfattning i lobrand. Primitiv eld före kunnigt framförande, belysa losanning - i känsla för flock finnes kärlek för sammanhanget. Inom De Fria har jag samspråkat med autentiska & rakryggade varelser vilka i myckna frågor tänker mina tankar\talar mina ord, mer vida än vad tidigare skett. Sådan flockvittring indikera djup äkthet. Inför Fatbursparken hemrullades kakaosötma av kaffe & krydda, för mig att bjuda sedan tagit i hand med medmänniskor samlade: i Mötet finnes helhjärtad aktivism.