K Ö N .

 

om
d i m o r f t ,    d y s f o r i ,    f r e d .

 

We breathe the same air - it's just done differently.
Sage Francis.

 
 

Könsorgan - mellanben sekundärt (ty yttre manifestation..), skalleben primärt (..av inre produktion) - & det psȳchēkeland dessa samsas i, loorerat & dissekerat men det finns inte en sorts hane & det finns inte en sorts hona; det finns tendenser, teori & att titta sig omkring & inuti - blåröda nyanser.

 
 

D i m o r f t .

 

Quite often, divergent neutral circuits in female & male brains parallel differences in female & male bodies.For example, in the tobacco hawk moth, Manduca Sexta, the female & male antennae are small & smooth, while the male antennae are larger & lined with rows of ciliated structures. These anatomical specializations are essential for the distinct female & male reproductive behaviors; female antennae sense specific odorants from the tobacco plants that are optimal egg-laying sites, while male antennae can detect extremely low concentrations of an airborne  pheromone that identifies a nearby female as a potential mate. This physical dimorphism is matched by dimorphic circuitry in the brain. / I. s.669

 

SEXODIMORPHE.

o151222

 
 

Artikel sade att kvinnas hjärna ej är röd, att mans ej blå; vi är mosaik med kulörta tendenser. Men, månne honas själ är Venus, månne hanes är Mars; månne eftersträvar den mänskliga arten könsdimorfism & saturerar vad distinkt är ty instinkt är. Artikel sade att mänskligheten hava bio.logisk fördel av diversiva genetiska attribut; könen. Näst intill var kultur Tellus kring idealiserar & maximerar både reell & konstruerad dimorfism. Vi attraheras, vi ärver - vi är motståndskraftiga.

 
 
 

Hane är testosteron\jägare: han överdriver denna naturliga begåvning i kulturell presentation. Hona är östrogen\omhändertagande: hon överdriver denna naturliga begåvning i kulturell presentation. Även maskerad eggar ty i denna finns viljan att vara könsvarelse; att vara olik.

 
 
 

Drömde fysikkunnig kantig man vara nyfiken & fascinerad - upphetsad - av min feminina vilja vilken var min kärlek för runda, mjuka, irrationella cirklar. Han begärde mig för att jag inte var han.

 
 

KOVAR.
o161o13

 
 

Är i tro att Han + Hon är legering; artstyrka. Månne eftersträvar den mänskliga arten könsdimorfism & saturerar vad distinkt är ty instinkt är. Att hävda samtidens (finansierade) forskningsmantra ovidkommande lite hjärnskillnad saknar oavsett sanningshalt loideologisk betydelse, ty vill se denna differens kultiverad - icke kväst. Få värderingar få en Han i sådant intagande sken så som vetskap om samt vilja till särskillnad. Benstruktur är ekki ísländska karlkynsfolkets främstra attribut; insikten om detta, är.

Svea-etablerade åsikten att neutraliserat är traktansvärd gynnsamhet & att sociala konstruktioner äro rent förledande otyg (& inte lotsande barnfostran inför vuxet hormonklimat samt i tidvida perspektivet främjande evolutionär utveckling för bio-expertistkaraktäristika - så som maskulin muskelprocent & feminint färgseende) är väl värd att ifrågasätta, ty vad är kritikens - föreställningen om skipad rättvisa - faktiska grund.

 
 

CIRCUSSJÄL.

o16o32o

 
 

♀ röd: maskulin är Hon violetts rö'ton. ♂ blå: feminin är Han violetts blåton. I spektrum av marinkobolthimmel - karmosinvallmoros. Periodiskt skifte av fas & sällskap, men enbart i determinerad könspalett; enbart i nyans. Färg & frekvens är hur ϟ beskriver den könsessens jag tilltror. Vi kan studera endokring natur, debattera dess komplexitet - själ blott förnimma abstrakt, & jag kan ingenting bevisa för dig.

 

Betänker det tycke som är att skänka ett barn interna regnbågen, samt att detta ses synonymt med att ge barnet tusenfalt fler levnadsmöjligheter - trots att färgfrosseri inte entydigt är positivt. Var i ligger den givna sanningen att en brokig attityd är en eftersträvansvärd attityd, & att ett liv i distinkt spektrums nyanser är för begränsande & ej perfekt harmoni; vacker melodi.

 

Är musiken mer njutbar för att vi krämar i fler instrument, fler röster - blir soppan bättre för att fler kockar tillagar den? Brokig palett är recept på clown & cirkus - men är det även receptet för människas själahelhet & lycka?

 
 

Genotypic male experience an early surge of testosterone, which, along with the peptide hormone Müllerian-inhibiting substance (MIS), masculinizes the genitalia the genitalia. The early testosterone surge may help masculinize the nervous system as well, & ultimately may affect behavior; however, many of the specific effects of testosterone (& estrogen) on the brain happen at somewhat later stages of development, in response to differential levels of the hormone as well differing sensitivities of their target issues in the maturing fetal & neonatal brain & periphery. / I s. 675

 

I. Neuroscience: fifth edition - Dale Purves, George J. Augustine, David Fitzpatrick, William C. Hall, Anthony-Samuel LaMantia, Leonard E. White.

 
 

D y s f o r i .

 
 

Att känna det kroppsliga templet felaktigt el. främmande är föga förunderligt när en transexuell vanligt bär hjärna &\el. själ minnande om det kön dessa önskar även till kropp; dold hermafroditism.

 

Att ej problematisera denna form av förvrängning i fosterutveckling - dvs. ej människor av sådant hermafroditiskt slag, utan skapelseavvikelsen som sådan; varför detta sker samt att det ökar markant, är att undfly ta itu med ökning av hormondefekter relaterade till båd störning i levnadsmiljö & arketypisk aktivering.

 
 
 

F r e d .

 

Kvinnokamp bör prisa det blomster Hon på Hans stjälk är; leva lidelse & predika ros. Den feministiska ideologin har förlorat sinne för feminitet; adopterats av portföljdrivande sensationsapparatur & blivit trilskt obstinat. Utrymme för rosens många nyanseringar - naïv raring i rosa till krigardrottning i purpur - är resonligt hälsosamt (vi är i variation), men modernitet frånvänd essens är icke.

 

K v i n n a .

 

Lystra till väsen - när fyr pyr, när position - & omfamna den utmärkta kärlek vilken för fram dina vackra sidor i levnadsdansen. Förskjut den man föraktande vår natur; vänd honom din raka rygg & känn kompass för sannare, sundare riktning.

 

M a n .

 

Bullra ej förblindat av var fransyskaarmhåla & trycksvärtepetitess - lämpligen odla respektingivande karaktär & dräp monstrums hypnostrumma. Res dig mot den stat som ämna tämja vild honas drift - som utnyttjar godtroget arv & flockinstrink - för vinning ur kontroll. Hon är luna & fordrar stark sol för att reflekterat lysa upp natten; så skin.

 

V i .

 

Könsfred är förståelse, acceptans & kärlek inför vår olikhet. Även att av värme omdömesgillt möta skuggdrag för att belyst hantera svåra aspekter & särpräglade motsättningar.