HAN.

 

YXA.
o15o913

 
 

Jag kan resa utan kniv & tycka att karl ska bära yxa ty jag kan känna det vara hans sak. Jag kan slakta kanin med enkel 'rabbit punch' & tycka att det ej är min sak; ty, om ingen annan träder fram.

 
 

FÖRBEREDANDE FASONER.
o17o417

 
 

Damen Dahmer argumenterar för att POJKLEKAR ofta leder till »Skit« & citerar Zaitzova som gärna ser parvlarna leka lugna prinsesslekar - vilket är en form av rekordnivå av verklighetsfrånvänt & misandriskt likhetssvammel, även för provokatörer. Lek är förberedelse: Pojken skall lära sig att handskas med faktumet att han en vacker dag blir Man. Sociala konstruktioner hänvisar, & uppmuntrar än mer biologiskt befäst KÖNSDIMORFISM, vilket för merpart av däggdjur gagnar släktets överlevnad - & inspireras av honfolk vilkas aptit för sunt våldsbejakande hanar rätteligen är desto större än för rosenkindad hen-armé.

 

Våldet är dock sunt först när det hälsosamt medvetet bejakas för kontext - så som just lek & kampträning (även på desto mer blodigt allvar) samt försvar, strid, jakt & slakt; sanningsberörande aktiviteter slaka våldsvideospelare bör kanalisera sin våldsvilja i. Till syvende & sist vill nog inte ens den mest nitiske av genusuppviglare att vare sig biobegränsade (exv. muskelmassa samt endokrint influerad attityd) kvinnor samt »fina snälla mjuka killar« som har lekt hur dom hämtar barnen på förskolans fostransinstitution, skall trygga & ta tät mot yttre hot.

 
 

HOT.
o17o421

 
 

Kritiska gentemot skrift FÖRBEREDANDE FASONER, tycks oklara med innebörd av yttre hot natur menat sunt våldsbejakande män trygga mot - tycks även blankt aningslösa om att dessa hot de facto existerar. Interna hot ske inom krets & familj; den främste förövaren är mannen - i OSUND (missbruk, mentalt oredig, ickekanaliserat karlapsyke) - skepnad. Yttre hot är återstod: svält, rovdjur, krig, våldsdåd & våldtäkt, katastrofer & kriser.

 

Att en människa kan leva aningslös om att just våld decimerar den hotfulla vardag Gaia bjuda, beror på omedvetenhetens oinblick. Vi ser ej det våld som ge kött (ej heller det våld vilket möjliggjort vegansk fraktkost) el. motat vilddjur ur vår åsyn, & vi förlitar oss på det statliga våldsmonopol militär & polis förgrenas ur. Vi tar våldet & löntagande herrars muskelstyrka samt vapenarsenal för givet - tror så, blåögt & felaktigt, att det är utdaterat snarare än tidlöst. Sunt våld stävja farovåld, fram till tid för sol att slockna.