Kontakt
Lojura(a)rocketmail.com

 

Konstmarknad.

 

Undertiden jag ägnar mig åt uppdatering av sidans estetik, struktur & kärnfullhet bjuder jag på konstmarknad. Främst retroperspektivt men även nyskapat.

 

 

Oklar storlek (stor) - mått kommer:

 
58O KR     Främst olja, lite akryl  - ram inkluderad.

58OKR    Främst olja, lite akryl - ram inkluderad.

B O D E N
2o17

 

A 4 .

 
2OO KR     Främst tusch, lite krita.

2OOKR    Främst tusch, lite krita.

D E N    P O L I T I S K A    D E B A T T E N
2o15

 
22O KR

22OKR

G U N    I N    P O C K E T
2oo9

 
3O KR     Främst akvarell.

3OKR    Främst akvarell.

E T I O P I E N
2oo9

 

A 3 .

 
22O KR     Akvarell, tusch, krita, blyerts.

22OKR    Akvarell, tusch, krita, blyerts.

M O U N T A I N    M O N S T E R  
 G O I N G   T O   S C H O O L

2oo9

 
16O KR     Främst akvarell & krita.

16OKR    Främst akvarell & krita.

S P O O K
2oo9

 

Exklusive ev. frakt.

 

Kontakt
Lojura(a)rocketmail.com