Anarchía.

15o12o
Luna Perigee


Det pågår ett krig & det stirrar in i våra ögon i form av fluorescerande ljus. Föga förvånar det ϟ att kamrater som förespråkar transhumanism & ett automatiserat samhälle alla är män; ovilliga att lyda Gaia, men ist. omhuldas maskinfetischism & psyket fogar sig villigt efter Fasans regelverk.

e. There's a war going on & it's staring into our eyes in the form of fluorescent light. It doesn't amaze ϟ that those of her comrades that advocates for transhumanism & an automatized society are all men; unwilling to obey Gaia but instead a fetishism for machines is embraced & the psyche abide by the rules of Dread.