El Karnal.

15o129
Luna Aldebaran


»..& han sa, typ, Varför skulle jag slicka en robot när jag kan slicka dig? & så grabbade han tag i fittan!« Indicium: stirra i webblampa - stirra i partiell värld. Stirra mot levande frekvens - stirra bortom partikeltöcken, in i . Vår nöjesparksherde. Vår drömmaskin. Vår lögn. Kom, promenera tillsammans i björkdjungel där köttslig elektricitet härskar. Ögon näckar vid bäckar & vi läser oss pärm till pärm; kommunikation, ty svett säger mer än tusen ord.

e. »..& he said, like, Why would I lick a robot when I can lick you? & then he grabbed the cunt!« Indicium: stare into web lamp - stare into partial world. Stare at living free-quency - stare beyond particle haze, into . Our amusement park-herd. Our dream machine. Our lie. Come, walk together in birch jungle where carnal electricity reigns. Eyes are nude beside brooks & we read us as if we were books; communication, for perspiration is worth a thousand words.