Mor om Mad Max.

CA15o7o9
Venus Östan
 


»Game of Thrones-brudar med ögon såhär OO
så man vet inte om dom är snälla eller onda.
«

e. »Game of Thrones-girls with eyes like OO
so one doesn't know if they're kind or evil.
«

»Det fanns inte en människa att luta sig mot - inte ens Max!«
e. »Not one single human being to lean on - not even Max!«
 

Om Max I - Mel Gibson, mammas celebritetsförälskelse (tog sig uttrycken att hon ville döpa keldjur till Mel Gibson samt släpade med mig på What Women Want-bio): »Max han kunde ju vara hårdbarkad, för man måste klara sig själv i den världen, men det fanns ändå ett hjärta.. det fanns det!«
 

e. On Max I - Mel Gibson, mama's celeb crush (this was expressed in an urge to name pet animals to Mel Gibson & her wish to drag me along to cinema's What Women Want): »Max could be a hardboiled man, for one must survive in that kind of world, but the heart was present.. present indeed!«
 


»Han har ingen sex appeal.. det har han INTE!«
e. »He's got no sex appeal.. absolutely NOT!«
 

Om den bild där hon tycker att Hardy ser bäst ut: 
»Han är ju så intetsägande, han kunde vara en vanlig Svensson på Ugglegatan.«
e. On the picture that she finds being the best of Hardy:
»His looks are so insignificant, he could be any ordinary guy on Owl Street