Vänsak.

16o915
Mercury Infer
Luna D Node


Vid Lev Trotskij-lovordande kafébord bekände jag mig ickemarxist; oro kännbar ty »mer traditionella värderingar« yppat kan bli rabalder. Behöver en klara av att umgås med folk av var sorts utopiska pil? & hur förmå sig? Ja, om UPPTÄCKARLUSTA men inte alltid. Om idel öra & sensibelt (situation + medmänniska) ärlig tunga (ändock antitankes iver välkomnad) - om mån om sofistikerad social samvaro, ej politisk clown i arrogansens manege. Om så, kan människor mötas. Även införlivas: inte överens i Sak - likväl om Vänskap.

Dock, gränsdragning för vilka människor en vill i närhet är ofta omdömesgillt. NÄRA kan väcka avsmak inför Person influerad av Sak, & avsmak inför Person är - oundvikligt - inte Vänskap. Att av idealskäl tro sig större än Sak sipprar inte sällan ur godhjärta i form av subtilt, passivt aggressivt bemötande & är icke detta ett problem är istället det verkligt NÄRA sådant ty år efter år av artig polering av ens trosväsen slipar ned vad möjliggör rå & skär INTIMITET.