Iko.nl.

 

o17o2.
 

 
 

~o161O.

 
Hjärtat är större än tuttarna, men störst av allt är svallet. ,)

Hjärtat är större än tuttarna, men störst av allt är svallet. ,)

 
 

Vad folket i PORTUGAL nämnde: att spanjorer är skitiga grisar & att central- samt nordeuropa är rent. Vad folket i NOORDWIJK nämnde: att min stil är förstklassig: Your style is amazing; you look like your 3rd eye is active! sade mansslukande\manshatande arabiska. Magisk argentinska sade så om inunder huden: a connection to the 3rd eye! Men det är ingenting särskilt med mig; det är bara så att jag likväl som du & du är av H2O. Vad att orda om.

 

Världen är vågor & vi är antenner.

 
 
17o2 PORTO. STRUMPHÅLLARE & ÄKTA VARA NÖDGAS; SILIKONGRIPANDE HALKAR.

17o2 PORTO. STRUMPHÅLLARE & ÄKTA VARA NÖDGAS; SILIKONGRIPANDE HALKAR.