Birk.

 

o18o2o9

 
 

Mor ville ha med kaffe & syster ville ha med jordgubbe, när jag inhandlade från gammeldags gräddglassbar. Att jag av komjölksfria skälet ingenting ville ha & ändock var den som köpte, att symbolbeakta. Månne att beakta att den man som önskade bjuda mig på romantisk träff till nordhavsbelägen ö ville föra oss dithän i u-båt - & detta exalterade mig; han, u-båten. Nordhavet.

 

Emellan familjesötma & ö-romantik befann jag mig på exposition, med sällskap vem ej imponerades - ty dungen för trång att beträda - av tätvuxna ungbjörkar i konstinstallation. Mig gjorde den lycklig bara av att finnas.

 

Opponerade mig mot hans klagan - föreslog smidig, kameraiförd katt att möjliggöra för oss att se hur dess insida var - & fann mig inför en av dessa skapelser på knä likt bedjande - bedjande nymf, för blick var stadigt fäst vid kritvit stam vilken tungan frikostigt tog giriga tag av, från rot mot krona till dess att bark föll av.

 
 
o17.

o17.

 

*Ljusbärare.