Freunde.

 
 

Tyskmarks gäst, hos den yngsta - blott 19 när hon i berlinsk klubbnatt o14 (BERLINLO) älskade mig & Wera Wilhelmina - & äldsta - i april 6O vårar - av vännerna de mina. Wir sprechen in der Tiefe, oberoende av födseldato.

 
 
 

Berlin: hos den koreanska krigarprinsessa som vid var visit lär mig österländsk nyckelkunskap. Att knyckla papir som hjälpmedel för födopinnar & att grönt té inte av självklarhet få mer alert egenskap av att dra långtida utan kan förmågaskifta; till sedativt. Brochterbeck: hos den kulturelle bulgar vem ha frodig wintergarten & förflutet av vildungdoms kollektiverfarenbet samt - än närvarande, än närd - nyfiken reselystnad.

 

Notabelt sammanflätade öden vilka, samsandes på kosmos sfäriska skapelse, skålar för vänskap.

 
 

Wintergarten hos Zu den Klippens Zar.