Frände.

 

o18o218/o3o2

 
 
 

Sibirisvalt Stockholm varmt välkomnande, inledningsvis hos kockkamrat i Brandbergen - därefter kockkamrat i Söderhöjden. Storsociabla startskottet stimmig fredag vars insupande var Lagavulin - Rökt skinka & bränd potatis - samt infallsvinklars variation; om hemmamödrar, om bortamän - ur klunga om fyra: kvällens kock, höstens jägare, framtidens läkare & ett samtidastört lo.

 

Lördag & yttermeradagar i kompani med underarms blåådermönstring; från Gyllene Fredens stearinbelysta trä, koppar, mättade kroppar till lekfull odygdsbrygd i förortligt flickrum. Att lära känna en människa är en dans med mången steg.

 

Svea-matmunterhet fortfor söndag & måndag: på kullerstensgårdsbelägna Crêperie Lemoni, Uppsala, njöts hjortronsötma emellan blek & blekt blondins orerande om rara kufar, följt av vördnads visit i Domkyrkan samt vid Dekanhuset; forna Rasbiologiska institutet. Sedermera Vete-katten vars semla len i mun när mun olen i tal; tala om vad orent är, seende konstnärer sinsemellan. Att lära känna en människa är en målning ur mången penseldrag.

 

Att nära känna en människa att i gästvänlig samvaro betrakta himmels mångloria & jords förfall med, är ynnest av gott mått. Hos Azemine kramas härs slutgiltiga snödroppar ur, & dess bärkött minner handflatorna de mina om våra lila marker; Bärmarker - titel hos Jevgenij Jevtusjenko-bok övergiven som present, för främling att finna i grenklyka. Landet är som boken är; bär många sidor.

 
 
 
o18o3  Vy från spår på Södertälje station; järnvägsfärd från Stockholm.

o18o3 Vy från spår på Södertälje station; järnvägsfärd från Stockholm.

 
o18o3  A zemine.

o18o3 Azemine.

 
o18o3  A zemine.

o18o3 Azemine.