Dalälv.

 

o51O/13
o52O/21

 
 

Maj skett invid Dalälv.

 
 
o8o512  Daladomedag. 

o8o512 Daladomedag. 

 
 

1OOO kubikmeter per sekund ur dammpassage, när älv dränkte bård kring dess farande. Forna Kopparbergs gruvlän, Dalarna, skulle likt var land inom landet ha nytta av syndaflodssäker ark; i kurbits. Vi njöt faluröd Tulavippan & kolablont hageföl, innan vallhornet varna om daladomedag.

 
 
 
 

I Upplands Gysinge sågs detsamma älv i blåklyvande stigar, fjällsmälta även här nära den mark beträdd för att vid flödesspetsens sten bli i posé; vattunymf omhuldad av rävboa, för eminente konstnären Markus Andersson vars porträtteringspensel skall infånga nationalromantiken.

 
 
o18o521  Gysinge.

o18o521 Gysinge.