0.

 

..hellre sitter jag under ett träd - ristar uppvigling i dess näver - & luktar på mitt bruna björkté. / o14o5o4 BRUN POLITIK.

 
 

Tidigare år - 2oo6, 2o1O, 2o14 - har urnarösten blankats samt undvarits, ty intet tilltro till partierna & intet tilltro till vår parlamentarism. 2o18 anser jag att nu rikskända NORDISKA MOTSTÅNDSRÖRELSEN - med natur- & nationsvärnande, konservativ folk- & familjepolitik - är ett fullgott (& parlamentarismkritiskt) alternativ, fastän opolerade & operfekt socialistiska.

 
 

Rosar främst den strikta etnopolitiken (exv. »införa ett totalstopp av all utomnordisk invandring. detta gäller utan undantag åtminstone fram tills repatrieringsprocessen är avklarad« & »säkerställa att enbart nordiska medborgare får äga media i norden«) & den naturtillvändhet som ses i miljövärnandet (exv. »Våra djurskyddslagar ska vara framtagna med tonvikten på etik istället för profit. naturen & dess resurser ska brukas med förnuft & framtiden i åtanke« & »subventionera ekologiska, närproducerade & miljövänliga produkter«) samt skiljandet Man & Kvinna (exv. »Alla krav på reservationsdagar åt pappan tas bort så att kvinnan kan välja att gå hemma med barnet under hela perioden«).

 
 

Ändock har jag nått känslan att urnanollan min stolt skall bestå; att det är hedersamt att vara en ung dam förespråkande kvinnofolks statspolitiska begränsning, samtidigt som hon livet ut avstår från att nå de snövita fingrarna djupt i herrarnas konungssyltburk.

 
 
 

Detta innebär att jag inte skall rösta i valet, ej heller detta år.

 

Herrn sade att jag skall förstå att detta valår är ett annorlunda valår - & jag kan förstå - om än, att vi bägge förstå att urnan inte är arenan; dock normgivande, men jag kan inte förstå varför min lilla papirröst skall ses som stort värd. Det är ändock herrarna som ståtar i det stora & damerna som vinner slaget i det lilla; det lilla i vilket jag verkar. I sinom tid skall ändock de sunda krafterna segra - vi har vittring & jag är förvissad.

 

I egenskap av Kvinna främjar jag detta främst förförande för framgång & fortplantning, samt genom att föregå med ärligt, gott exempel: jag vet min plats - den är inte invid urna, den är inte inom storpolitik - den är förfrämligad av urnan, vacker invid äppelmusterikonsten, i sällskap av vit & vetande Man.

 

Är kommen av kall att begära av vita män att dessa skall räta sina ryggradar & till ära av detta resa sig; är inte kommen, för att bära stålet i vår strid.

 
 

Varma lyckönskningar inför dagens demonstration i Stockholm.

 
 
o18.

o18.

 
 

Ur Några ord till min kära dotter,
ifall jag hade någon.

Försigtigt äfven undanvik
all brydsam forskning i gazetten!
Vårt hushåll är vår republik,
vår politik är toaletten.

 

Blif vid din bågsöm, dina band,
stick af ditt mönster emot rutan
& tro, mitt barn, att folk & land
med Guds hjelp styras oss förutan!

 

När sig en qvinna nitisk ter
att staters styrselsätt ransaka,
Gud vet, så tycks mig att jag ser
en skäggbrodd skugga hennes haka.

Anna Maria Lenngren