o 1 5 o 5 o 8 .

SAGA SANDVADET.

 
 

Endygnsmemo inspirerat av folks vanliga fråga om stugan: Vad gör ni om dagarna? Dörren gick upp två gånger, jag föll bakåt. Kung Ferals sked tappades. Rosmarinen trillade nästan ur. Plötsligt hagel. Gult moln på himlen. Dadeln försvann.

 
 

e. A diurnal memo inspired from people's common question about life in the cabin: How do you two spend the days? The door went open twice, I fell backwards. Kung Feral dropped her spoon. The rosemary almost fell out. Sudden hail. Yellow cloud in the sky. The date disappeared.

 
 
 

Vinter-TV:n visar ett fåtal men mycket kvalitativa program. Låt inte rädsla för HIV hindra dig från att suga kuk - risken att smittas är mycket liten.

e. The winter-TV shows just a few - but of high quality - television shows. Don't let fear of HIV stop you from sucking cock - the risk of infection is very small.

 
 
 

Omgivna av skönhet; laven en hjärna.  e. Surrounded by beauty; the lichen a brain.

 
 

En kopp jord, en kopp lav, en kopp vitt té, en kopp chaga & en kropp sexiga, blonda ben närda av gurkmejagröt.

e. One cup of soil, one cup of lichen, one cup of white tea, one cup of chaga & a couple of sexy, blonde legs nurtured from turmeric porridge.

 
 

Ytterligare ett par sexiga, blonda ben, tillhörande svettig celebreringspinuppa i myskänsla i den säng där vi sov skaföttes.

e. Added: more sexy, blonde legs, belonging to celebration's sweaty pinup feeling cozy in the bed where we slept skaföttes.