YOGA.

 

NAVEL.
16O316

7 år sedan Kundaliniormen var skalv i oren lekamen & fragilt psyke; ampere tung i neuroprofan flicka. oO9 var jag vilse. o1O i dissociation. o11 accepterade jag gud i särgestaltad världsbild, & har sedan dess fredats. o12 drömdes anmodan att yoga & ÄNTLIGEN sker det, guidat av turkosvit aura. Aromatik, stearinlåga, mantra & meditativ buk i kundaliniyoga i källarlokal orion+taurus luna var i klyfta ovan. I fingertoppar kolsyra, i sakrala navelchakra - sexualitet\relationer\sensualism - boom boom; bultande trummas dån. 

 

KIRTAN KRIYA.
16O419

Ord är av vikt, båd i jordligt (ordval fick mig att backa från X) ock gudomligt (»Krigare Ogin indoktrinerar för illumination« fick mig att backa från ayasessions sång). Aktsam beträffande kundaliniyogans vibratomantran ty aftonens var kirtan kriya Sa ta na ma, vilket skall darra kretsloppets ton i väsenharpa. Känner ändock viss oro att ta Satan till tungan, trots ickekristen men jag är i tro att symboler ändock bär kraft; när i syre, andas vi liv i innebörd.


Kundaliniorm & bibelorm.
Upplysning & Lucifer.
Tallkottkörteln & frukten.

Grunna på.