Rolf Edberg. 1912 - 1997

Å r s b a r n m e d P l e j a d e r n a . 1987
När jag som fysisk varelse upphör att existera blir också korttidsminnet till intet, som om det aldrig funnits. Annorlunda med långtidsminnet. Det är en minnesocean med stora & svårtillgängliga djup ur vilka medvetenheten höjer sig som en ö, en ocean som rymmer inte bara tidigare generationers upplevelser utan också upplevelser från vårt djuriska förgångna.

Bottendjupen måste utgöras av ett kollektivt undermedvetande,

som liksom cellernas materiella struktur binder oss samman med allt liv på himlakroppen & genom arvsmassan förs vidare till ständigt nya generationer. Det finns som en osynlig regissör bakom våra önskningar & viljeakter, våra tankar & handlingar. Vad gömmer inte denna minnesocean! Vad allt skulle vi inte kunna fiska upp därifrån för att vidga kunskaperna om oss själva om vi en gång blev i stånd att loda dess djup!