Bak.tivist.


Bakat av scharlakanssaffran & yulekryddor, för nalkande föreläsning av Norberg för DE FRIA. Geopolitik & hiystoeriska snårskogar ämnas lämnas för herrarna i symbolspråkets cigarrum; egen essens hemhörighet i position för estetik, magi, ugnsarom av nejlika samt substantiella exemplet strävan för självhushåll - ej i front i barrikad. Att be.skriva politik obetingat betydande, ty Kan - sålunda Bör - & ♥ intellektuellt, uppviglande tangenthamrande (främst vad rör natur samt erotik\romantik ur politikperspektiv, snarare än dissektion av vapenhandel & korruptionens sluga handslag) men ej så som jag älskar varandet DETALJ.

Att tro sig slipad för var sfär; juvenilt högmod. Är förnuftig Människa, men ej essentiell för var beslut ty begränsad i varandet Kvinnas väsen & Individs personlighet. Hyser exv. svagt intresse inför särskilda områden vilka kräver kunnighet för omdömesgillt beslut (att jag hyser starkt intresse inför psykologi samt könsvetenskap innebär att jag just omdömesgillt begriper denna omdömets begränsning) & är inte menad för kvadrativt; inom skild zon vetgiriga, IK-rika människor med sunda hjärtan men svalkande rationella hjärnor har av naturen slipats att hantera sådana områden. Ofta är dessa MÄNniskor, vilka jag & mången medhynda slipats nosa fram & bekräfta auktoritet - & inte inbilskt ockupera deras zon, & ställa till med inkompetent elände.

Orbisdjur.

O Luna Uranus Opp


Lokänsla är friheten framför allt (om än dess definition i okristall) - sålunda fri förmån att vandra vårat gemensamma klot kring. Grunda rotsystem var rotsystem önska grundas; var jorden vill oss. Systemet i åtanke är dock influerat av primitivistiska tanketendenser - NO.MAD;

gränsfriheten utgår EJ från den välfärdsvälmåga vi är vana vid - ej det skattesystem vi göda, utgår EJ från statlig våldsmonopol & övervakningskamerors trakasserier, utgår EJ från världen så som vi känner den ty: det finns inte bäring. När externa & interna gränser rasar skall livet så som vi känner det falla invid - sida vid sida. Oundvikligt. Det nödgar att även systemet i sig fälles. Vi kan inte vara fria varelser av Tellus diversivt bördiga mark inom ett kuvande, slutet system av exploatering & global KONTROLL