STORGE.

 
 

om
s t a m k ä r l e k .

 

GUD gav kall i dröm,
att hårt ändock kärleksfullt be vita män att räta ryggradsflathet.

 
o1411  Frostsol.

o1411 Frostsol.

 

VERTEBRATA.
o161oo9

 
 

o151218 drömdes EVERTEBRATA:
Tillsammans med man ledsagades immigranter till ett boende. Mannen är förflutets bekanta ansikte - sålunda förmodad symbolik; tolkat Anarki, ty ämnet var det samtal vi senast - åratal sedan - haft. Han kan även, i egenskap av blond ej när & kär (fläckar tydning), representera generisk svensk man.

 

Immigranterna tyddes Samhällets Svaga ty en av dessa var rullstolsburen. Han reste sig dock ur denna, för att skamfritt sonika skita på själva golvet till den gemensamma boning vi passerade. Exploderade; skällde så som efter vulkaners noter ut drägget. Den generiske svenske mannen teg uppgivet; hållningen bedrövlig & huvudet sänkt - ej ens näve knuten i fickan.

 

Tragisk.

 
 
 

Så är dock även mannen trogen valurnan; trogen illusion av Sverigedemokraterna som frälsande. Rosenbad är ormgrop; kluven tunga.

 
 
 

& så är även HEROISKA VITA TÖLPAR:
Mången invandringskritisk svensk man ikläder sig hövisk önskan att beskydda nordiska pärlemorflickor från råkultur, samtidigt som dessa underkänner sanningshalt i att även vita män utsätter kvinnor för misogynt agerande. Förhoppning är att en & annan är äkthets ädel. Erfaret är dock att dessa män inte allt för sällan är svenskt bottenskrap vilka undermedvetet nyttjar utomnordiska män till egen fördel; för syndabocksok.

 
 

Äkthets ädel ser boven i dramat:
varför här finns människor vilka skiter där vi bor,
varför ett allt mer upproriskt folk tystas.
Äkthets ädel agerar
Rätar på ryggen.

 

DET FINSKA FOLKETS URSPRUNG.

 
 
 
 

KALLIO.
o17o412

 

Modersnamnet, vars betydelse: sten\klippa\berg.

 
 
 

Fornnordiska språk benämna samer finnar\skridfinn, åsyftande finnande nomadliv. Sverige kom att så kalla folk av Finland. Mies förtäljde att finnar är ett mystikens folkslag; Šamanismi - samemagi.

 
 

OXYTOCIN.
o17o116

 
 
 

AMERIKA.
o17o112

 
 

»Vi vill att invandrarna ska anpassa sig till vår kultur, men hur ska dom kunna göra det när inte ens VI har svensk kultur; vi har amerikansk kultur, & jag förstår inte varför - det är ett helt annat land, en helt annan världsdel«, undrades. »Globalism, kallas det för - men det ses som ett normaltillstånd, så ofta kallar inte förespråkarna det för någonting alls«, besvarades.

 

Muntarmtömmaren Wolodarski är en av Sveriges mäktigaste megafoner, fastän klokenskap förtjänt att yttras närmre finnes inom LSS-institution & dess ohörda genier.

 
 

ARG VIT KVINNA.
o16113o

 
 
 

o1511o8: Hurdan procentandel är ärligt heroiska karlar månande kvinnans frihet - & hurdan procentandel är svaga kräk till tölpar vilka räds eget, vitt ansvars testosteronstinna börda? Finns gott om män vilka likt X i HEROISKA VITA TÖLPAR är vulgära, misslyckade individer vilka hatar ur samhällssårad själ. Att klumpa samman dessa avarter med bio.logiskt vaket territoriella hanar, är dock hån gentemot mina kära arbetarbröder vilka ur pur kärlek, intellektuell potens & livaktig, djurisk instinkt kämpar för frisk levnadsmiljö & funktionell regim.

 
 
 

Välkammade akademiker i urvattnat korallröd solidaritetscharader & raffinerat (Nåja) fördold - ofta även för egen medvetenhet - finanshåg, visa folkförakt vilket täcka vidd av nordisk stam (fabricerade incitament för integrations tärande egg mot SÄRSKILJNING i civilisation\genetik), maskulint förhållningssätt (territoriell defensiv), inhemsk arbetarklass (Okunnig, populistisk pöbel) & kulturyttringar från fjärran markområden, ty;

 
 
 

var människa med genuin variation av kulturgemenskap torde se att värderingar rådande i det svenska journalismklimatet samt skolväsendet näppeligen är universalt representativa. Exv. anser var portugisisk maskulinumkamrat att det är häpnadsväckande att svenska män ej känna för arv, så som portugiserna är stolta & ömmande inför härkomst & Portugals ande), utan tvärtom egendomligt avvikande gentemot omvärld; självförälskat Svea-centriska i kritik gentemot kontraperspektiv.

 

Av natur är hane tryggande krigisk, levnadsrumsorienterad & restriktiv att inbjuda för främmande att para sig med värdefulla flockhonor; att främst Mannen är i tät för vidmakthållande av hälsosam - vackert härdande - nivå av migration, är givet. Någonting annat voro motbjudande självutplånande - beklagligtvis lynne i ökad utbredning (även yttrat i form av neurotisk veganism & blind pacifism; hellre dö, än döda). Ej endast överflöd av mörkt är provokativt - så även dettas minnande om gammelsvenska män av vaginal karaktär; varmt, passivt mottagande av invasivt testosteron. Krasst: Sveriges män - prisa undantagen - beter sig som lubricerande fittor.
 

 
 
 

Sanna våtmarken - Kvinnan - är i debatten förbisedd, annat än som skändad rubrikssvärta & illojal MÖ-vurmare. Hennes naturgivna & socialt betingade predisponering för älskog av hanfolk inom egen\likartad stam värdeförnekas, när exotik från var pil av kompassros dämpa glädje att mingla, ty:

 

 hämmande, successiv anpassning samt cherubiskt oinspirerande: mörk trottoar, mörk klubb, mörk internetromantik; mörka utsikter för ljusa flickor vars sociala formatering för visso etnodifferent (ej gräddblek uppäxt så som i barndomens Kalix) men animalisk låga i tendens begärande arvsprägel - förhindrat i planetär norrsfär där ursprungliga gossebarn; flickornas framtida älskade, systematiskt & tendentiöst undantränges; bortrationaliseras.

 
 

AVIAETIK.
o161126

 
16o9  Avia-Ísland.

16o9 Avia-Ísland.

 
 

Lycksökare, säger svensken - själv en Lyxsökare, vem bränna det snövita aviationskräfta ty svenska vintermörkret skys, vem inmundiga apelsinklyftor ty svenska lingonris försummas, vem förnekar svenska bondehjältar till förmån för farmare i Långtbortistan; sofistikerade smaklökar skall glädjas & sparade siffermynt skall räcka för att ur Kongos gruvor äga teknoting vars varaktighet strategisk - konsumtionsbeteenden främst gynnande utrikiska profitörer (& - drift - självkär förkärlek för vad exotiskt extravagant, är).

 

Mer av texten kommer när jag finner den.

 
 

SÄREGET.
o161113

 
 
 

VÄRLDFÄRD.
o161o28

 
o14o6  Krakfiske i Sydlappland.

o14o6 Krakfiske i Sydlappland.

 
 
MONGOLIAN NOMAD BOY.   H AMID  S ARDAR

MONGOLIAN NOMAD BOY. HAMID SARDAR

 

ORBISDJUR.
o161o16

 
 

Text kommer senare, när jag finner den.

 
 
ICE CREAM .  W ILL  C OTTON.

ICE CREAM. WILL COTTON.

 

BJÖRK.
o16o919

 
 

ÍSLAND.
o16o823\29

 
Gullfoss.

Gullfoss.