Världfärd.

 

Luna Jupiter

 
 
 

Arla november ske eskapad Kalifornisk vänvisit - Yosemite. Oregon. Grand Canyon - fram till nyår. Rider kvasiskt motvilligt en form av global-fixas våg svår att ej vätas av, när dess cyanidtoxiska vatten strila ned - & paraplys (så också Paralys) beståndsdelar skövlas i Afrika, hopfogas i Asien, fraktas till Europa för mig att förhoppningsvis förmå fälla fram i Amerika - över oss, & allt sker någon annanstans, med någon annan. Svep. Svep. Svep.

 

Gräva mull för rosengull i Svea ge flateblåsor, dock; fogligt anammad kultur faller mig ej på läppen - & läpparna de mina torde för massa smaka beska, ty yppa vad anses föråldrat - rent av vidrigt, återspeglat i att jag å min sida anser värdegrundsmässigt strömlinjeformade soyaherrars åsikter ohälsosamma, flickaktiga & rent av dumma - & karl vilken är dummare än jag är emellan FJÄLLBJÖRKspiror innersta krets av Helfvete. Men, vad vill hen-soldat i sådan vidrig varelses kropp att göra, ens - om icke självet åtrå frigörelse; att åter bliva natur.

 

Resaera - fjärran bergsmassiv & sociointeraktion - givit insikt att gräset kan vara grönare i annan dalgång, & i annan dalgång hörs alltmera om Sverige - föregångslandet - som en form av makabert rike - Asensualitet. Fetma. Klemighet. Tydligt självdestruktiva trendenser; referensram för narrspel. Att vi är ett flängande folk utan att övergripande förstå hur vår profil te sig i horisont, är uppseendeväckande & tyder på vanföreställd Narkissos.

 

Älgrikes skevögdhet är dock inte älg - vilken törsta, sluka giftkällan ur & naturligtvis uppvisar symptompastisch - att främst beskylla, ty skäl varför Världen är oss så åtkomlig - att konsumera: perifer produktion & Insta-SOMA-gramme-äventyr - även skäl varför vi är så åtkomliga för Värden, vars signatur lysa grällt.

 

Globalt leverne i samtid icke för orbisdjur, utan för profitörer tryggade av Tellus som ett slags homogent skövelskafferi, fabriksgolv & galleria där monokulturella världskonsumenter (inte multikulturella världsmedborgare) inkluderas vanka av & an, likt välsmort ansiktslösa beståndsdelar inom maskineri konstruerat för kognitivt slaveri. Markens gröna skiftning ej endast beroende av personligt tycke för nyans, utan av näring. Samt gift.