Björkregion.

Mercury Super

 
 

Jag vill att det ska finnas björkar var björkar växer nu, även om 1OOO år när jag ej finns att kyssa dessa. Det gör mig lycklig att söka efterlämna sådan värld jag själv önska livtag i - så enkelt är det. Naturförlopp nödgas int krångla till vad att innerligt famna;

 

Meningen.

 
 
 

BJÖRK är blek kropps träd. Essentiell för renaste av potenta trollbrygder & skönhetsritualer, för mig. Potentiell region för oss - ni som med mig bliva Vi - är rot- samt stammässigt övergripande vitgenetiska områden vilka tillhandahåller båd björk & berg, samt rimligt hälsosam karaktäristika hos folket; människor vilka inse vidd av vilken grad av uppkavlade ärmar skifte innebär. Om så, är jag redo att se bopålar penetrera fänkålsmull. Om så, är det var vi hemmahör.