Jupitermåne.

15o2.


 

Voluminöst Vintergatumynt, & vansinnighet; grov, maskulin, marariden med stridshjärta & detta en frustrerad besvikelserynka i mig. Hanen valde bort skogen & en man i propagandabladet valde leende av implanterat chip, & värst: kom till kännedom att det finns en 'Elens jävla dag', ty elen bör firas med anledning av att den giva oss »ljus, värme, komfort & trygghet« - & vi har det mörkt, kallt, obekvämt & otryggt i stugan då där är elektricitetsfritt? ICKE. Vi har eld, fotmassage & ögonkontakt - vi behöver ej er demon.
 

JUPITER MOON.
A voluminous Milky Way-coin - was crazy; harsch, masculine, angst-ridden with battle heart & inside of me a frustrated wrinkle of disappointment. The Male turned down the woods & a man in the propaganda paper was all smiling about a chip implant, & worst: it came to knowledge that there's a day called 'Electricity's fuckin' day' for electricity shall be celebrated coz it brings »light, heat, comfort & safety« & our life in the cottage is dark, cold, uncomfortable & unsafe for there is no electricity there? NO. We've got fire, foot massage & eye contact - we don't need your demon.