Posé.

 

Position ha ej allena betydelse Placering; tillika Rang.

 
 

Genom placeringspositionering kan rangspositionering bekräftas/befästas, endoktrint främjande essentiellt välbefinnande; potential som Man som Kvinna.

 
 

The saliva samples that were taken from the study showed that participants using expansive power poses had lower cortisol levels & higher testosterone levels.  / THE SECRETS BEHIND BODY LANGUAGE & TESTOSTERONE LEVELS. Länkar ej till forskningskälla utan till artikel om forskning, inom sida vars avsikt är belysandet av testosteronförhöjande metoder - för månne väl värt för herrar att se sig omkring. Damers råd: minimerande tvärtemot-tänk.

 
 

Noterat att jag vid avsaknad av att uppfyllas av kär underkastelse, söker mig nedåt; krälande städning, golvsittandes - med fördel invid karl, svankande & bedjande ställning under smidiggörande av kropp. Att kuta ömsom svanka är grundövning vid sårbar rygg - & att krypa svankandes tycks mig hälsosamt grundande för nigatörstande själ; ett - likt vidgad vighet - givet inslag i den otagna undergivnas milda morgongymnastik.

 

Maskulin morgongymnastik: vedhuggning medelst yxa.