Björk.

VENUS SPICA
LUNA PERIGEE

 

COTTON CANDY SKY (MONA). Will Cotton.

COTTON CANDY SKY (MONA). Will Cotton.


Vandrade längs björknäslänga & ur djupet

Vill aldrig rota mig där björk ej rotat sig.
Vill inte leva i en värld utan björkar.

 

THE COMING STORM. Will Cotton.

THE COMING STORM. Will Cotton.


Det fanns en tid då satar vilka folket ej mött, godkände för skogsbrukare att sprida Hormoslyr; att bekämpa björkar vilka tog av näring från monokulturell barrskog. Folket protesterade: det är ett gift, & det följa dis modermjölk. Vad folket tyckte var i klassiskt skeende dock av föga intresse att beakta, för dessa moralkrökt maktfrossande satar som skall gråta blod, svett & tårar när vår RYGGRAD rätats - för ögon att se, för bröstkorg i motkamp.
 

COTTON CANDY CLOUDS. Will Cotton.

COTTON CANDY CLOUDS. Will Cotton.