Rena.

 

MAN & KVINNA
är inte skapta lika & våra handlanden får således inte lika konsekvens. Inför detta står vi lika.

 
Slusk.jpg
 
 

Rent djuriskt förnuft att en man önskar färre älskare i kvinnans forna läger än hur kvinnan ber se mannen. Även förståeligt att mannen om Han så vill - & jag tycker att han skall vilja; vilja & våga Sanningen - skall ha klarhet i antal, sjukdomar, etniciteter, premisser; liknande, för att bedöma den människa han skall älska.

 

Icke förty, en man bör även ha i åtanke att innebörd av att man är Man & kvinna är Kvinna, int allenast innebär att kvinnan har högre krav att skina sexuellt ren när mannen kan flina fastän solkigare - utan att också mannen har eftertraktansvärt ideal främmande för kvinnoliv. Om han önskar maskulin heder i fullt intakt prakt är dessa ideal för honom att beakta & lyda under.

 

En man skall lotsa, agera, utveckla, säkra, kämpa. Var ihållande tid en man har förspillt på att glupskt förtvina; av pornografi, våldsspel, Hollywood, fetmamåltider & övriga nappar - passiviserande ovanor vilka ge ond profit & förhala vad av vikt är: det reella samlivet, den reella våldskapaciteten för förmåga vid behov, reella äventyr & hälsosamt leverne - är dechiffererat likt var man som har famnat hans kvinna innan egen påle. Var förspilld måne lik spilld säd i hennes svankände.

 

Karl vem varit strikt avhållsam med gifter, som genomgående vuxit i god jord & tagit sig välbalanserad näring; rakryggat gestaltad med blicken vänd från konform modernitet, gediget strävande att visa potens & riktning - en sådan man, han är väl förtjänt av ung & nätt jungfrunymf vars barm sväller som den vårknopp vilken skall brista, vars svall flyter likt den flod vilken når det hav vilket den skönas orgasm är när den hedersamt rena mannen besitter henne & hennes ögon lyser av åsynen av hans själ & hans själ lyser av seger över hennes kropp.

 

Men en man som har tagits av de gifter vilka förtär män, är så skitig så som kvinnan vem har tagits av gifter vilka förtär vår världs kvinnor. Vi är många som må tvaga vår smutsiga byk sedan vi krälat ur de kloaker vi förlöstes i.

 
 
E mily  B rowning.

Emily Browning.