Hambo.

17o128
( luna
 


»Du har en bild på Marx; har du varit på marxistiska möten?«
»Jag gillar Marx, men har inte varit på marxistiska möten.«
»Jag har varit på MARXISTISKA MÖTEN, men jag gillar inte Marx.«
 

LJUNGSTIGENS PRINSESSOR.

LJUNGSTIGENS PRINSESSOR.


Ett stycke prinsessa af Ljungstigen (emellan Lillskogen - bebodd av yttepyttemyror, & Storskogen - bebodd av stora fantasier) samt dennes väninna vars kollektivrum prytt av kommunism i akvarell, i lokompani för festivt Stockholm. Älskvärt att munterkindat åmande valsa i zen & nämnvärt älskvärt att män minsann visa tendens till maskulint välmåttad nyfikenhet; den gentlemannamässiga ländryggshanden - det var musiken, ack kraken till kräk (rytmisk, dock repetivt svagbegåvad), som gav smolk i nattens lystnadskrus av rusbrudar, panna vid panna under neosouls dunkelwatt om än fiolträngtande för svirrobitna i norrländsk loge.