Brunn.

 

Österreichs gladgula slott Schönbrunn & Hellbrunn, har närt mig.

 

Shloß Schönbrunn / W i e n .

 
 

Enkelt stros längs enkla boendets Schönbrunnstraße, innebar grundlig visit: morgon-Darjeeling samt Mozartbakelses mousse & pistage, serverat av kafé Gloriettes pelarstödda ståt den paviljong som ha kulles sikt över palatset, är, likväl som slottet Schönbrunns (kejserligt arv) yttre;

 

oprytt utvikande prudentlig park, sällsynta statyer av älskande par & det andehöjande vattenfallet Neptunusfontänen (enligt Johann Ferdinand Hetzendorf von Hohenbergs (1733 - 1816) vision; av Wilhelm Beyer (1725 - 1796) skulpturerad). Marmorfontänen är formidabel & intet fotografi skall in i evigheten skildra dess spirituseffekt sant.

 

Neptunus - romersk mytologis havsgudom - har två av havets nymfer (en, den nereidiska gudinnan Thetis; i nordisk saga Rán - hon skall förlösa Akilles vem föds sårbar, ty bunden av den dödlige konung Peleus, förlöses dödlig son) vid sin sida.

 
 

Shloß Hellbrunn / S a l z b u r g .

 
 

Lockelsen främst det folkloremuseum som, likt Schönbrunns kafépaviljong, är beläget på vys höjd. Muséet nås genom Hellbrunn park, av turkosa dammar & enhörningsverk, i älvdimmas dans över prins & ärkebiskop Markus Sittikus von Hohenems (1574 - 1619) ägor, trolsk.

 

Vare sig palats, park el. folklor fick hel blick, i litet brådrask - ändock vill försmaken låta påskina att Hellbrunn är en av Salzburgs främsta barockklenoder. Dess celebra Wasserspiele-fontäners lek missades, likväl närsyn på parkens diktade djur; gärna vill jag återvända för att leka kring fontäner & hästars horn.

 

Sittikus var en egen man med stor passion, varav hugnad för vetenskap, musikalitet & mytologi ses, jämte Hellbrunn historik, i palatsrummens expositioner. Även här nymfsägen - likt för Akilles häl, en sägen om foten som sårbar; tränymfen Eurydikes ankels mortala ormbett, inleder tragedin - förtäljd i notpapir & porträtterad för fontän, jämväl hennes älskade Orfeus.

 
 

For the alchemists it was wisdom & knowledge, truth & spirit, & its source was in the inner man, though its symbol was common water or sea-water. What they evidently had in mind was a ubiquitous & all-pervading essence, an anima mundi & the 'greatest treasure,' the innermost & most secret numinosum of man. There is probably no more suitable psychological concept for this than the collective unconscious, whose nucleus & ordering 'principle' is the self (the 'monad' of the alchemists & Gnostics). / Carl G. Jung (1875 - 1961) / Mysterium Coniunctionis, 1956.

 
J ohn  W illiam  W aterhouse /  Hylas & the Nymphs , 1896.

John William Waterhouse / Hylas & the Nymphs, 1896.

 

The symbol is attested in the Huld Manuscript, collected in Iceland by Geir Vigfusson in 1880 (but consisting of material of earlier origin). A leaf of the manuscript provides an image of the vegvísir, gives its name, &, in prose, declares that »if this sign is carried, one will never lose one's way in storms or bad weather, even when the way is not known« / WIKI: Végvisir. The symbol for psychology represents the penultimate letter of the Greek alphabet, [Ψ] psi, which is also the first letter of the Greek word psuche, meaning mind or soul, from which the term psyche arose.. / QUORA: Elsa Ulinnhua