Chevaleresque.

 

Chevaleresk [sjevaleres’k] ridderlig: av fra. chevaleresque: av ital. cavalleres’co med samma bet., med samma anslutning till fra. chevalier riddare; jfr. k a v a l j e r.

 
 

BALTIKUMRETUR följd av Polska & kära Česko, frid för arma femininussjälen funnen ett hem i herrarna chevalereska behandling av mig, bortom Botnicka. Även den nattlige främmande vem i Kraków hälsade mig med vintage »Sieg heil« - ackompanjerat av höjd högerarm - var, om än ett av de mer pikanta exotiska inslagen, intet annat än hövlig.

 

De bar & de ledsagade, följde mig till porten fram & erbjöd företräde i kö samt säte i kollektivtrafik. Utan knussel, utan framfusig slem; de bara ansåg det självfallet. Icke tassat i hasorna de mina likt servila betjänter, endast agerat när anda fallit in - betydande att det vid var utomportsvistelse finns åtminstone en man vem har andan att vid besparandet av min möda bekräfta mig som Kvinna; simultant med att ljus stämmas Tack bekräftar honom som stark & trygg Man - & ger, vid förtjusning, ett högst fördelaktigt tillfälle att bjuda in till romantik.

 

Vi kan gott niga för dessa.

 

Vad som inte är detta - & de handkyssar männen i Brno förärade mig i vintras - tycks mig frånvänt förståelse för var i svaghet & kraft ligger, & som ett resultat av denna oförståelse frånvänt sensuell dynamik. Allt vad är illakännande karla-artat svensksmicker om självständiga Amazoner, att se buffliga nordbor tränga undan kvinnofolk & äldre, glöms lyckligt bort när en polack ser min rosenkindade uppenbarelses feminina vekhet, & bär mitt lass.

 
 

Den skandinav vem ej kännes hemtam i chevalereska mannéer men önskar anamma, kan känna sig för i anda; har herrn lynnet & har herrn tiden? Utmana er (o)vana utan att förlorade tillfällen skapar oro - acceptera att förändring tar tid. Samt (lika så brännande för kurtis) lär er att måtta de kvinnor ni möter. Kan en kvinna i skymtad underkjolsspets vara mer benägen att uppskatta den maskulina ömsintheten än en i tjurnos? Emellan polerna finns utrymmet för det goda omdömet. Tusen tar för er ansträngning.