Kognation.

 
 

För ~1 år sedans natt drömde väninna för visit & så jag, detsamma ämne i olika genre; nationalsocialism - dock 'nazism'; vintagetyskt & cinematiskt. Hon: hotfullt stöveltramp. Jag: satt socialiserande i bar, i närheten av biograf där papirnazister stod uppradade & plötsligt blev beskjutna - kulor mitt i prick i papp-pannor. Fasa & fasad; tragedi & charad. Olika filtrering: inom den kognitiva psykologin (läses nu; övar klassificering) kallas detta 'kognitivt schema'*.

 

* Kognitiva scheman är grundantaganden om hur världen fungerar. De bygger på våra kategoriseringar & deras grund är alltså våra tidigare erfarenheter. Dessa till ofta mycket stor del omedvetna antaganden reglerar hur vi uppfattar situationer & personer, ger sinnesintryck en mening samt väcker känslor hos oss. De är kognitiva strukturer i vårt psyke & kärnan i allt vårt tänkande. En människas kognitiva scheman är nära kopplade till hennes identitet vilket gör dem svåra att förändra.

 
 
 
ILLUSIONEN AV VRESIG DIKTATOR ÄR I SJÄLVA VERKET CLINT EASTWOOD PRYDANDE DUSCHDRAPERI. ILLUSIONEN AV BYST ÄR TILL VISS DEL VADD; VÄRLDEN ÄR INTE ALLTID VAD DEN VERKAR.

ILLUSIONEN AV VRESIG DIKTATOR ÄR I SJÄLVA VERKET CLINT EASTWOOD PRYDANDE DUSCHDRAPERI. ILLUSIONEN AV BYST ÄR TILL VISS DEL VADD; VÄRLDEN ÄR INTE ALLTID VAD DEN VERKAR.

 
 

Njutit helgen. Fredag: Jamaica-ska samt möte med förflutnas kängvänner; man sade att X tagit sig en fru - gratulerar; lycka & välfärd. Vackert.

 

Lördag: MMA-galagalej vilket var fantastiskt för att en behöver vara barfota - ist. för att vakter ber en bära det för att dom int begriper att fossingarna har rena rama Ronja-sulorna. Blev bortburen till buren & strypt, så som arena för att vara passiv Kvinna var det godtagbart - för blomkålsöron stör mig inte.

 

Vid MMA var tyvärr en man hätsk liknande Kessel - om än ej våldsam gentemot ting - vid ORDSPRAK; märkbart störd av min världssyn - ändå avslöjande omedveten om vad den innebär. Bara betona folkvärdet & hypotetiska åsikter flödar ur somligas käftar, men eftersom jag inte uppvisade nog av förväntade symptom valde han att på egen hand yttra »Sieg heil«, spela Ultima Thule (så bytte jag eländet till Kebnekajse, men han ville inte höra) samt fnysa att dadelfrukten minsann inte är svensk. Sådana löjligheter & markant intolerans men inte håg för meningsutbyte att bekräfta - el. så icke! - fantasierna.

 

Minns dock: endast han reagerade så (sedan han även reagerat oresonligt mot min själstro; ack smärtsamt att någon icke ser ur detsamma blick); folk i gemen är skapligt vidsynta vad än enkelriktade artiklar vill inbilla.

 
RÁNDOTTIR White pride.jpg
 

Är nog stor kicka för att bedöma ideologier renhårigt & vill du inte vara genant bör du göra detsamma. Nationalsocialismen skall bedömas efter innebörd av Nationalism + Socialism, & var tillbedjande konstellation efter samlad summa av dess folk samt förehavanden. Vad den enskilda individen anser är kristall inser när du kan lyssna till dennes syn & se dennes handlanden - inte förr.

 

Om än icke famnande en endaste ideologi sympatiserar jag med åtskilliga nationalsocialistiska visioner (så även anarkoprimitivistiska - strömning uppenbart brutal & ändock förargas få, ekofascistiska, meritokratiska, direktdemokratiska.. und so weiter) & finner därmed Nordiska motståndsrörelsens kommande demonstration - den 3O:e september i Göteborg - angeläget vital; hop av människor vars sunda förnuft saknar motstycke i Sveriges politiska sfär.

 

Kloka värderingar rörande exv. folk, familj, kön & sexualitet florerar.. \ Finge jag nyttja endast ett avsmakens ord, är det; vulgär. Nordiska motståndsrörelsen lider av marginaliseringen & sin litenhet, & är likt Vi i samhället i stort lidande av att denne best är förtärande magmun snarare än frigörelses förstärkande kokong. \ o17o726.

 

Jag hyser hopp om möjlighet att i Göteborg demonstrera solidaritet, samt förhoppning om samkväm med (ickevulgära) individer. Men: jag har ej rest i tidsmaskin till 193O-talets Tyskland, tycker än att Ultima Thule är oväsen & har begåvning för förståelse att intet av purpurdadels gomsötma får afrikahybridiserat spädbarn att förlösas ur min livmoder, upplösa nationsgränserna & kullvälta nordisk homogenitet.

 
Revoltera.jpg