Kattsilver.

15o823
Luna Saturn

 


När jag & Kung Feral bodde på SANDVADET tog mamsen pick & pack till en gata namngiven exakta namnet var Kung Ferals mamma bor. Bra, för i detta ögonblick brinner forna lägenheten ned (ELD sedan fredag) & om vi inte hade flyttat i maj kunde åtskilliga av mina målningar, fotografier, kläder, nostalgiminnen.. saker, vara aska. Hatar icke saker & prylar & makapärer. Vill minimera ty modernt informationsflöde är ej ett sensitivt nervsystems vän - & ej vän till en konstnär som söker inre frid, men tack ϟ för att saker & prylar & makapärer EJ är aska!
 

CAT SILVER.
While I & Kung Feral resided at SANDVADET my mama moved to a street named the exact same as where Kung Feral's mama lives. Good, for at this very moment the apartment of past is burning down (FIRE since friday) & if we had not left in May plenty of my paintings, photographs, clothes, nostalgia memories.. things, could've been ashes. Do not hate things & stuff & dinguses. Wanna minimize for modern day information flow is no friend of a sensitive nervous system - nor an artist looking for inner peace, but thank ϟ that things & stuff & dinguses is NOT ashes!
 


Köper återvunna saker & prylar & makapärer men det är monetär skumraskaffär & blott silvermedalj, & jag önskar bete mig & ej hänge mig åt linneorgier bara för att det är prisdal & eko för det vore fåraktigt & infantilt. Dock är söta saker attraktivt; hyser hopp att inspirera (varför vara ödmjuk då folk komplimerar min stil, finns gott om andra områden där jag är horribel & icke att musa) med mina söta saker som till lejonpart är sedan x antal år alternativt begagnade, lånade, eller funna.
 

e. Do buy recycled things & stuff & dinguses but  it is monetarian shady business & mere silver medal, & I wish to behave & not fall into linen orgies just coz it is cheap & eco for that would be sheep & infantile. Pretty things are pretty attracting, though, & I hope to inspire (why be humble when people compliment my style, there are loads of other areas where I'm horrible & not meant to muse) with my pretty things that - in lion part - is since x years, alternatively used, borrowed or found.
 


Den lilla vita en önskar bära då en oavsiktligt träffar ett X. För visso bar jag en varmare blåbärbatikerad bomullsblåsa & packning som voro jag ett djur avlat att bära, men klubbombytte till denna kåta kramare. e. The little white one wishes to wear when one by 'accident' meet an  X.  Well, indeed I wore a warmer blueberry batik cotton dress & baggage as if an animal being bred for it, but club changed to this horny hugger.
 


WHITE SCARF
Cyklopen jumble sale, Högdalen STHLM o15. Recycle
WHITE\GREY SCARF
Afghanistan-borrowed from mama.
DRESS
H&M o9\o1o.
SHOES
Steve Maddison-gift from Zar o9.
ANKLE ADORNATION rainbow
made by Kung Feral.
I love its bell, makes me feel like a cat!