L'effet papillion.

 

o1812o7
..en fjäril på mitt finger.
Skall jag säga det på svenska el. tyska (är nära Osnabrück) att det är för kallt för att flyga ut?

/ ..fjärilsspråket kan vara intet annat än franska.

 
 

Tre tornador tornade fram i horisonten. Icke förty, detta togs emot med ren ro; i nattdrömmen kändes allt utom fara. Aktade mot en av rummets trygga vrår, var jag beskådade de tre fara; utan förödelse, ej heller panik. Svalt krökte de materia i virvlar, för att därefter lämna, efterlämnande ett omen om besinning i kaos.

 

I kaos, har fjäril vingad lindrat detta, litegrand. Karelens Irja Kerstin Frykstrands (19o1 - 1997) kalenderkonst smycka maj måne med guldlockig prinsessa. Nyfiket närmar hon sig fjärils fröjd, fröjdesam för mig i maj när fjärils nära lek minde mig om livets näring & att var morgon är en gåva värdig en prinsessa.

 

Fjärilar skola veta att dö
medan solen skiner
.
Selma Lagerlöf,
Gösta Berlings saga.

 

Sommarens fjärilar är döda & när jag somnade var jag utan sans. Olycksalighet, som i groende grad präglat anda sedan ande förbannats sändas ned till de ondas & av ont så sakteliga funnit sig i spillra. En spillra lade sina guldlockar till lakanet, & somnade in.

 
 

Midsommar.
o19o623

Över övre Norrland lysa den ljusaste sol, ändock är hjärtat i den mörkaste av tid.. /..den yttersta tiden, i den babylonska skökans satanssköte, den har krossat cirkeln; allt. Jag är förkrossad & kan inte se solen, int alls se, fastän den här int alls skall gå ned.

 
 

Hur kunde hon sedan drömma, att tre rysliga stormar kom rakt in i hennes boning, utan att de alls ett korn förstörde, utan att hon alls var harig? Drömmen antydde att jag känner ett fredat skrymsle & att den turbulens som genomlevs under livsfruktan aldrig förgör, den endast rubbar materians cirklar.

 

Det är märkligt hur stort jag ser. Hur jag är så kraftfull & ändock så vek, som kan skåda jordevärldens förgrening i det höga tillika det låga, & av svårmod ändock slå ifrån mig behovet av en nödtvungen acceptans inför dess ofta beklämmande simpla & sorgesamt komplexa villkor, anfäktande oss.

 
 
 

I’m just a parody of
something that apparently
was never properly prepared to bleed
.
o121229

Förmodar att en kan påstås tillhöra trossatser inom den spretiga psykologin, & jag är en Kazimierz-lover á la positive disintegration som är om att bliva fjäril..

 
 
Kazimierz Dąbrowski.

Kazimierz Dąbrowski.

 
 

His approach is philosophically based on Plato, reflecting his bias towards essence — an individual's essence is a critical determinant of his or her developmental course in life. / One's essence needs to be realized through an existential & experiential process of development. Dąbrowski's [19o2 - 198o] idea of the ‘autonomous individual’ may be compared to the characterization advanced by Kierkegaard of his ‘Knights of faith’. / WIKI.

 

..his work on personal development has been likened to Alchemy in the sense that they call for a transmutation of base aspects into higher ones. Many students of esoterica have come to believe that the transformation of base metals into the noble metals (gold or silver) called for in Alchemy, resulting in the development of an elixir of life.. are in fact a simply metaphor for human transformation.. / SEYMORE MAGAZINE.

 
 
 

Tromb.
oo9o2

Ser vad som skedde som i tromb. Minns i mitt trombtöcken att jag inte mindes mkt. alls. År 1819, 1919? Världen hade aldrig varit så främmande för mig.. / Attacken bedarrade & jag tog långa andetag. Såg möblemanget pulsera framför mina vimsiga blå. Hela rummet andades med mig.

 

Morfōs.
o16o322

Allt - rum, möblemang - andades. Hela jag vibrerade - också ögonglober, i månader / sådan styrka att jag synbart skakade. Nervsystemet & elektriciteten.. Läkaren förstod inte vad som hände mig.. / Övertygades [o1O] om kundalini när var efterforskande spår kom att leda dit: / i fullkomlighet överensstämmande / i detalj, så som inre visioner av atombomder & att hela synfältet upptogs av guld.

 
 

..& that is the Kundalini, something absolutely unrecognizable, which can show, say, as fear, as a neurosis, or apparently also as vivid interest; but it must be something that is superior to your will. / Carl. G. Jung / The Psychology of Kundalini Yoga