Lucia.

◯\Geminids Luna.
 


Jag vet att vore du ett träd, min vän,
jag vet - då vore du en BJÖRK,

 

av GARMASH.

av GARMASH.


& vita stammen skulle lysa då
mot tysta skogen
tät & mörk.
Din krona full av ljus
& fågelsång..

Toni Holgersson
(Charlie Engstrand).


Synkront: Lucia & Din krona full av ljus.


I odonblå gryning skall krusigt fårdjurs juver vila, från hennes fårat arbetande händer, ty egen juver skall från var trå hampa; trå av silke, bargöras - drapering fallen över fallen ängels fallna stolthet. Den kvida av den yra, av var läpp röd av blodrova av lustblod, kluven itu att välkomna seismografen mäta skvalven i dalgångens karnivora ljungäng.
 

Spår av odonblå, i iris när Han vaket invaderar dunge där Hon - vintervitt beslöjad i disets morgonmjölke - ett fuktigt smutsigt rå invid bäcken, nedböjt hukande för att läppja utav källans mörka meandermålning, & råa stötar stötar stötar av ström från bäckenet till krona full av ljus av måne av odonrus av feromoners trollbindning för kollision friktion fixerad EXTAS & exaltation.
 

Lussekatten spinner tyst, till brasans orkester av frasande talldöd & rykande kottfrön; pineal spineal, till seder.ande flämtningar att treögt tyda; Lyda, & sällsynt lyser solen så decemberlandskapet opp om så för endast ett ögas blick, & så har hon - vilt doftande, villigt rosig - trätt kronan sin från hjässas kullning; kapitulerat till den stadgas famn som höja sig över hans bröstkorgs asymmetriska hjärtslag, & han har lagt ned sitt vapen; förde aldrig eggen mot denna inkräktares ömma punkter, & han har så slutligen funnit sig i ande.tagets djupa rytm, & till rytmen utav fågelsång slagit sig till ro i hennes hamn.
 

av GEORGI PETROV SOZOPOL.

av GEORGI PETROV SOZOPOL.


Skriver poesi i hopp att undfly menstruationssondo. På framtida GÅRDEN skall blödande KVINNOR leva luxuöst av spa & massage; antiinflammatorisk, honungssötad gurkmejagröt & vallmostillande opiumté; sköld mot smärta. Männen kan mötas i cigarrummet, suckande & skrockande avhandla den nyckfulla fullmånens dragningskraft.