Frid är fred.

 

Luna Aldebaran
Mercury W

 
 

Internationella fredsdagen. Vi hävda vi fred vill ack ock ändock talar vi icke om vad krig är. Krig är en industri, ej frikopplad övrig industri & dess spelregler; expanderande, i territoriell & ekonomisk bemärkelse. Sveriges position inom vapenexport är, liksom vår bisarra eftergivenhet, välkänd & den passiva åskådarens roll i ett avkrävande nederlag obestridlig.

 
 
 

Existerar omvärld för oss att interagera med, el. blott endimensionella kulisser (DRÖM 15o53o.)? Kan det vara så att vi inte befinner oss i teatersal utan realitet, där vi ej av hänsyn behöver tiga inför spektaklet utan gott kan skalla att Kejsaren - när hans osanna sammetssärk berömmes - är naken! & för all del få den näpna prinsessan att negligera den inbillade smärtan av ärt i hennes sköra ryggslut?

 

Inget sant skäl att lyda det hyssjande fingret finnes.

 
 
 

Fredsflagg är denna sagofars riven itu, i vaj i verklighetens vind. Fred är Ansvar; förståelse för krigets premisser samt autentisk vilja att omdana för jordisk frid. Slaveri är inte frihet & okunnighet är inte styrka;

 

KRIG ÄR INTE FRED.

 

Frihet & kunskap är inte vad rådande pyramidala samhällsanda fostrat oss för - sålunda är fred ej heller vad som menats ske. Om än, att bomberna ej fälles inom vår gräns; ändock finnes här strategiska marionettfingrar - ändock äro vi schackpjäser & vår violetta ljunghed har målats i konflikters rutor av svart & vitt.

 
 
Kamp.Lojura RándottirComment