Frid är fred.

Luna Aldebaran
Mercury W


Internationella fredsdagen. Vi hävda vi fred VILL ack ock ändock talar vi icke om vad krig ÄR. Krig är en industri, ej frikopplad övrig industri & dess spelregler; expanderande, i territoriell & ekonomisk bemärkelse. Sveriges position inom vapenexport är, liksom vår bisarra eftergivenhet, välkänd & den passiva åskådarens roll i ett avkrävande nederlag obestridlig.

Existerar omvärld för oss att interagera med, el. blott endimensionella kulisser (DRÖM 15o53o.)? Kan det vara så att vi INTE befinner oss i teatersal utan realitet, där vi ej av hänsyn behöver tiga inför spektaklet utan gott kan skalla att Kejsaren - när hans osanna sammetssärk berömmes - är naken! & för all del få den näpna prinsessan att negligera den inbillade smärtan av ärt i hennes sköra ryggslut? Inget sant skäl att lyda det hyssjande fingret finnes.

Fredsflagg är denna sagofars riven itu, i vaj i verklighetens vind. Fred är Ansvar; förståelse för krigets premisser samt autentisk vilja att omdana för jordisk frid. Slaveri är inte FRIHET & okunnighet är inte styrka; KRIG ÄR INTE FRED. Frihet & kunskap är inte vad rådande pyramidala samhällsanda fostrat oss för - sålunda är fred ej heller vad som menats ske. Om än, att bomberna ej fälles inom vår gräns; ändock finnes här strategiska marionettfingrar - ändock äro vi schackpjäser & vår violetta ljunghed har målats i konflikters rutor av svart & vitt.

Kamp.Lojura RándottirComment