En svensk stiger.

 

Luna Jupiter
Mercury Sol

 
 

Otyg, att rikesprisandet frontas av fransyska. Sanningen är dock att Nordens sak är Europas sak; Europas sak är Nordens sak. Även Frankrike är itu, med nära på förtvinad parisisk prydlighet.

 
 

Kär medsyster drömde jag hade tilltro till Valthornet, hur jag uppgiven skrek att jag skall vänta honom. Sjärnnatt förflöt & i min tur drömdes hur jag, när lockarna föll i ljusa flätor om vardera sida hjässa, Valthornet mötte, Han var solklart självfallen & han var stor på Jorden.

 
 
Yvette Mimieux.

Yvette Mimieux.

 

Ett valthorn (från tyskans Waldhorn) / är ett bleckblåsinstrument som utvecklats från det ventillösa jakthornet till signal- & posthornet. / WIKI.

 
Falkhallen  1971 .

Falkhallen 1971.

 
 

Har onekligen sett ett & annat vad gäller lovande framsteg i det land som tillhör Svea flora, fauna & folk - & jag tror på seger. Lika plötsligt som subtilt; sedan var det över - det tilläts ta vid.

 

Men det skall sägas att jag - fastän var snövit björk att viskas med & lingon för mun att vattnas av - har känt mig vara i ett frustrationens fångenskap, även nämnvärt oönskad & näst intill fördriven. Först när 1 måne cirklat sedan tjeckiskt härkommen, kan jag ur ro tala för vad hjärtat slår för, där i Nord.

 
 
C arl  L arsson

Carl Larsson

 
 

Sverige är en kulturell högborg. Allt vad sinne kan förnimma har vi skapat enastående att njutas. Att så kan yttras om åtskillig kultur gör det icke desto mindre sant när det är sagt om Sverige. Att 'vi' i denna ynka rynka i dunkelt tidsrum publikt presenterat homoerotisk fulteckning med ohälsosamt rultiga herrar, är endast ett genant misstag att åtgärda & definierar ej vår hela historia el. själ; snarare den rovgiriga stölden av den - av vad som är skönt & vad som är sant.

 

Vår natur är skön, i elegant sommarprakt & stilla vintervila; ej evigt växande i vulgär absurdrum, så som tropiks vidunder av påträngande plantor. Att vi har tusentusentusentalet björkträd & vidsträckta bärmarker för allemanshand, är nationalskatter. Häxpotenta örter ståta friskt ur aska, blod & befruktnings mylla; lejonros beska, brännässlas hetta & renfanas sup. Där påträffas också söta småsmultron & än sötare bleka päronfrukter. Ljuvast här ändock de blygsamma blå berg vilka vuxit ur sten; fjällvärlden & dess lila ljunghedar, dess mystikens smaragdnorrsken & primala polartrollkonst, skall vi vara evigt tacksamma över.

 

Evigt.

 

I naturmark & kulturväv är den magi vars harpa spelar folket; av latitud & altitud, bytesdjur & boskapsdjur & odjur, samt allt vad kan växa & den mineralhalt som följa till kroppen. Arkitektur & orkestrar & ståtande salar, faluröda ladugårdar & livrika ängar.. & så språket - det språk jag skriver när jag skriver för Dig; av moders tunga bemästrat så som inten av annan lingvistisk konstruktion skall komma att bemästras. Vore det inte för kärleken till denna tungokraft vore ej denna skrift.

 

Sverige är skogarnas djupa grönska & hjortron med grädde serverat till frasig gjutjärnsvåffla; flora, fauna & folk - vad här är & vad här kan vara; kan älskas. Hjärta må ej bulta för folk som är fä men i sanning att hjärtat bulta för Folket - för var människa vem vet vem vill vem vågar vem agerar. Envar vem visar oss förtjänta av en annan framtid än vad vi hänvisats till: Det Nya Sverige (FÖR MINA MEDSYSTRAR) skall av nordiska mödrar, krigare, muser, intellektuella & hårt arbetande komma att förgöras.

 
 
C arl  W ilhelmson /  Juniafton, Värmland  1902 .

Carl Wilhelmson / Juniafton, Värmland 1902.

 
 

Ingen nämnd,
ingen glömd -
alla vilka
vet, vill, vågar, agerar
av vikt.