o181214

 

[Om tid för korsets födelse] får man regelbundet till svar: »Naturligtvis vid kristendomens uppkomst.« Detta svar är emellertid fullkomligt felaktigt. Korset i dess gängse symboliska mening föddes nämligen omkring år tusen & då ur förutsättningar av helt annan art än de som var bestämmande vid kristendomens uppkomst. / Poul Bjerre. / Månne mer sant sagt: korset föddes i begynnelsen - förlöst ur väv ur vilken manifest värld Är, ty geometriska formationer är i dess struktur; innan vi var encelliga organismer var vi geometri.

 
 

I cirkelspegeln betraktade jag landskapet hos ansiktet, för att av rödbeta över läppklyftor & kinders kullning, blomma rosor för att bedåra när Han med bricka full av överraskning återvände till vår vrå av Vete-katten; bedårande oss.

 

Vid glädje över hallontryffel & passionsbakelse yppades av Selma Lagerlöf (1858 - 19o9) & Poul Bjerre (1876 - 1964) - när jag inte i ett klumpigt försök till viskning av obscenitet, chockerade en stackars kafédam (myntat: att sätta kaffet i halsen), & vi samtalade sedligt om solkors.

 

Vad vare sig sällskapet el. jag ej kände till där vi fikade vid tomteduk, var att solfenomen skulle pynta vår himmel i midvintertid - att ett av de mest praktfulla solkorsen, med gloria likt en ljuskrona, bländade Dalarna i när stund för sagda samtal, vid Stockholm kungsgata den 14:e december.

 
 
o121212  Fia Westberg, Gävleborg.

o121212 Fia Westberg, Gävleborg.

 

Gud liknar solen; - den till honom vänder sig, begynner stråla - & hans anlet tänder sig.
Angelus Silesius.

 
o181214  Magnus Edbäck, Dalarna.

o181214 Magnus Edbäck, Dalarna.

 

Där står ett kors, som på grund av tvärbalkens längd & placering anknyter till solkorset. Ovanpå detta står Kristi monogram omgivet av segerkransen. Tydligare kan man icke symboliskt uttrycka att det centrala ej är döden utan ljuset & härskarkronan. / Poul Bjerre.