Oxytocin.

 

Luna Regulus A Node

 
 

Dystymirike - ovan snitt i psykofarmakaförskrivning & ensamfärd; munnar smaska karamell, icke kyss. Tror detta, än mer än vår utdragna fredsepok, är skäl till vår till synes SJÄLVUTPLÅNANDE natur. Ej fredsduvor; olivkvist - DYSTYMIDUVOR; dysterkvist. Voro vi lyckliga voro vi ej till sådan hög grad mottagliga för statsmässig vilsenhet mot avgrund. Ett harmoniskt folk har större överlevnadsgnista än så. \ DUVA.

 

Av natur är hane tryggande krigisk, levnadsrumsorienterad & restriktiv att inbjuda för främmande att para sig med värdefulla flockhonor; att främst Mannen är i tät för vidmakthållande av hälsosam - vackert härdande - nivå av migration, är givet. Någonting annat voro motbjudande självutplånande - beklagligtvis lynne i ökad utbredning (även yttrat i form av neurotisk veganism & BLIND PACIFISM; hellre dö, än döda). \ ARG VIT KVINNA.

 
ur    ARTIKEL    .
 

Humans regulate intergroup conflict through parochial altruism; they self-sacrifice to contribute to in-group welfare & to aggress against competing out-groups. PAROCHIAL ALTRUISM HAS DISTINCT SURVIVAL FUNCTIONS, & the brain may have evolved to sustain & promote in-group cohesion & effectiveness & to ward off threatening out-groups. Here, we have linked oxytocin, a neuropeptide produced in the hypothalamus, to the regulation of intergroup conflict.THE NEUROPEPTIDE OXYTOCIN REGULATES PAROCHIAL ALTRUISM IN INTERGROUP CONFLICT AMONG HUMANS.

 

Människor med låga nivåer av oxytocin är sannerligen kreativa vad rör
SJÄLVMORD.