Vi är antenner.

15o117
Luna Saturn

 
 

Isabellinihud viskar »Vi är ant« ty indianbläck förmådde ej fullkomliga låret. Vid Kommersen finns, i sminkkohl, »Vi är« skriftat - kombinerat med en målad antennvarelse: rebus.

 

Antenner är alienerat för dagens ungdom. Dagens ungdom är alienerade inför sig själva (& dagens ungdom har ett högt förtroende för polisen), ty vuxna växte aldrig upp - vi bara växte ifrån vår nativa förståelse, & in i teven. Vi har glömt att radiobrusets bästa bot var att röra vid radioantennen - att agera förlängning av den; receptiv (observera: akta serpentinslingrande sapientiaormar) av vågor, bringare av elektricitet. 6O% vatten 111% ljus.