Gustavianum.

 

o18o8o7

 
 

Med mor & morkarl, samt vid visit av vid storsjö belägna barockgrandiosa Skokloster även sällskapad av hans dotter, har Uppsala & dess slottsomgivning setts, likväl som sinnligt eggande Gustavianum:

 
 
Synopsis Physica    / Petrus Hoffwenius.

Synopsis Physica / Petrus Hoffwenius.

 
 

Museum beläget i historisk universitetsbyggnad (uppförd under 162O-talet), vars vita väggar hyser kulturförtäljande, vetandevisande artefakter & bildnings- samt forskningsskapta föremål - kontrasterat förädlad mänsklighet jämförelsevis..

 
 
 
Vetenskapshistoria  / Gustavianum.

Vetenskapshistoria / Gustavianum.

 
 
 

..med rosiga Uppsala slotts exposition av modernt banal & risig 'konst', i dess löjligt förslösade konstsalar.

 
Vetenskapshistoria  / Gustavianum.

Vetenskapshistoria / Gustavianum.

Beyond the Object  / Uppsala slott museum.

Beyond the Object / Uppsala slott museum.

 

Bara se, hur fullkomligt skönt Fredrik Rudbergs sekelsgamla instrument ter sig invid 'samtida nordisk keramisk konst' visad som Beyond the Object. Instrumentet manar till vetenskapligt lärande; hårt analytiskt, men är i sin blanka harmoniska prakt obegripligt mer skönt för blicken, än denna vanhelgade lerhög.

 
 
 
Långt borta & nära - grävningar i Asinie & Valsgärde  / Gustavianum.

Långt borta & nära - grävningar i Asinie & Valsgärde / Gustavianum.

 
 

 » En fast punkt. Sedan läggs ett rutnät över platsen med hjälp av snören & spikar - & ritas in på millimeterpapper. Utgrävningen kan börja. Det är viktigt att registrera varje fynds position i marken. Det som finns runtomkring kan ibland berätta mer än det enskilda föremålet.«