Stilla.

 

o18o917

 
 

Strandängelänga, Boden.
Dimhöljd sjös skönhet; stillhet.

 
 
Dimhöljd strandängelänga.jpg
 

I god andning vidgas främst buk - ej bröstkorg; orosytligt - till ballong, i djupa djupa djupa andetag; ändock inte ansträngt - var avslappnad & finn naturligt andeflöde. / Syreavbrott emellanåt positivt för det inkännande; när ej ens luft tar rum ger sig subtil vibration & fysio till känna. / MEDITATIV.

 
RÁNDOTTIR Stilla.  I.jpg
RÁNDOTTIR Stilla. II.jpg
 

..synchronizations of oscillatory neural discharges are thought to play a crucial role in the constitution of transient networks that integrate distributed neural processes into highly ordered cognitive & affective functions & could induce synaptic changes. / We found robust gamma-band oscillation & long-distance phase-synchrony during the generation of the nonreferential compassion meditative state. / LONG-TERM MEDITATORS SELF-INDUCE HIGH AMPLITUDE GAMMA SYNCHRONY DURING MENTAL PRACTICE.