Vihta.

 

o17o814\19
Luna Aldebaran
Luna Venus

 
Finskt basturis.jpg
 
 

Järnnattligt Boden - Stockholm ankomst sedan stortid förutan, för bo i hufvudorts ytterhöjd var ljusa sällsamt lysa. Vid studie av alternativ-\komplementärmedicin + psykologi, är jag vänhems hösthusa; intet av rutig skjorta skall rynkat emot bläckad bröstkorg skvallra om ungkarlsnäste. Salutogena sidor & svamptvagat porslin å sido, var entré i Stockholm för kamratskap & kultur - välvarierat sedan norrbottnisk stam samt midsolnatur.

 

I herrkompani botaniserades Emmaus, vars vintagebutik hade rö'broderat förkläde buret för Södra Teatern - må höftkringgärdande skynket ske i mode á la Vogue-råg. Kapets afton likväl klädnadens dito, trippade jag Mosebacke ned & fyndade där vihta; finskt basturis - beredd bukett stolt i famn, invid stationens björkkonst växande nära röd amanita. Försjunk i Edith & Pär.

 

O du härskare ned kalla ögon,
jag tar emot den krona du räcker mig,
som böjer ned mitt huvud mot mitt hjärta.

Edith Södergran.

 

Jag har gått inunder stjärnor för att komma
fri till dig..

Pär Lagerkvist.

 

Emellan tjatter & tjim, skedde Rålambshovs parkbiograf: となりのトトロ; TONARI NO TOTOROs kollektiva katt gladde - så även Idun med med-stångkonstnärinna - augustiaftonen opp, & än mer glädje hos Routovaara - var jag slog näven i bordet; det nödgas en smula fascism för att resa de liknöjda - & sedermera Ellinor - vem gemensamt spann vidare i fantasi om Klubb Logen; lingonkombucha i drink & spelmän för båd folk & rumba - & kontanter allena; penningpungen skramla skall, i polaritet till Mosebackes nöjesetablissemang vilka trätt in i Moderna Tiders bankirblidkande svartlistesfär.

 
 
19.2O.jpg