Genskapa.

 

Merkurius + M44

 

Naturens mångfald,
artens fortlevnad,
folkets levnadskraft;
världen så vacker så varierad.

 
HIMALAYA.

HIMALAYA.

 
 

These populations have successfully lived & reproduced at high altitude for hundreds of generations with hypoxia as a constant evolutionary pressure. Consequently, they are likely to have undergone natural selection toward a genotype (& phenotype) tending to offer beneficial adaptation to sustained hypoxia. \ Although many places on the planet have resident populations above 3,OOO m, the elevation at which the majority of people demonstrate physiological changes to hypobaric hypoxia, three main regions host populations over 4,OOO m. These are the Tibetan plateau & Himalayan valleys, the South American Andes, & the Ethiopian Highlands (158). \ Evidence related to Tibetan oxygen saturations is inconsistent. Numerous studies have demonstrated arterial oxygen saturations (SaO2) at rest & during submaximal &\or maximal exercise to be greater in Tibetans & Sherpas compared with lowlanders (2933485682146164176177). This is evident from birth (117). \ KING OF THE MOUNTAINS: TIBETAN & SHERPA PHYSIOLOGICAL ADAPTATIONS FOR LIFE AT HIGH ALTITUDE.

 

Fakta ur National Geographic no.4 o17: Algälskandes tarmflora är DNA-skapt för ökat näringsupptag av tång. Stärkelserik kost har inneburit genetisk lämplighet att smälta sådant, så som inuiter besitter genetisk lämplighet att smälta fetter. Tropiker ha folk vars genetik bevara salterna, när svetten pärlas samt öfolk - vars resurser knappa - ha onormalt lågt kaloriintag för kaloriperfektion, i genetiken. Argentinas arsenikrika vatten har premierat folk vilka genetiskt kan tolerera giftet - & herdefolken kan tolerera mjölksockret laktos.

 

Det innebär att mörk hud, täckande klädsel, innesittande sommartid & solundvikande utgör betydande riskfaktorer för D-vitaminbrist. Därför är det knappast förvånande att svår brist har uppmätts hos över 9O procent av Somaliafödda gravida kvinnor i Dalarna. Majoriteten av dessa var också så pass muskelförsvagade att de inte kunde resa sig från huksittande, något som sannolikt beror på just D-vitaminbrist. Somaliafödda kvinnor i Sverige har dessutom en 3- till 4-faldigt ökad risk för att föda ett barn med svår autism kombinerat med psykisk utvecklingsstörning & hyperaktivitet. \ BRIST PÅ D-VITAMIN MÅSTE TAS PÅ ALLVAR.

 
 

Att endast betänka yta, är ytterst ytligt i sig.