Utan pardon!

 
 

o17o929 \ 1oo1

 

1 § All offentlig makt i Sverige utgår från folket.

 

För att se huruvida detta grundlagsstadgade är korrekt el. inkorrekt behöver det genomgå en enklare dissektion; vad är makt & vad är ett folk?

 

Kan det vara så att markägande, skapandet av betalningsmedel, drift av mediaapparatur & arena för framlyftande av kulturella influenser är åtskilliga former av maktmedel? & kan det vara så att ett folk är en flock bestående av individer vars genetiska sammansättning, framtida ideal & förflutna traditioner är likartade? Om så kan vara, kan det även vara så att det svenska folkets makt inom Sverige - likväl det nordiska folkens makt inom Norden - är kraftigt kringskuren av individer samt släkten hörande till judisk blod? Om så är - & så är: tolererar vi det el. tolererar vi INTE det?

 
AFTONBLADET, EXPRESSEN & GÖTEBORGS-TIDNINGEN VAR ENSE OM ATT DET VIKTIGASTE ATT RAPPORTERA OM DEN 3O:E SEPTEMBER VAR TYSKA NAZISTER.

AFTONBLADET, EXPRESSEN & GÖTEBORGS-TIDNINGEN VAR ENSE OM ATT DET VIKTIGASTE ATT RAPPORTERA OM DEN 3O:E SEPTEMBER VAR TYSKA NAZISTER.

 

Jag tolererar det INTE. Dimhöljda Norrbotten lös i sol- & septemberbjörkgull, när nästeenklav av Nordiska motståndsrörelsen med sympatiserande medmänniskor avgick norrifrån, för mig med anhalt Orust - vars lugn före storm lördag morgon övergavs för västkustska ledet av morsk människomassa.

 
NYFIKENPROTEST.

NYFIKENPROTEST.

 

Varför rör vi oss inte framåt?!

 

Vad frontmannar offensivt manat för, men våldsmonopolet omringade oss när mannarna vågade sig skifta riktning, så som jag i efterhand har begripit med anledning av hotfull information om given väg: under hemfärd berättade Radio Nordfront.

 
 
NATTVILAS BARDOT-TOALETT.

NATTVILAS BARDOT-TOALETT.

 

Vad som skall applåderas är rörelsens vitvärnande initiativ, vi vilka vågade ansluta samt att endast ett fåtal av motdemonstranterna agerade juvenilt våldsamt - & att folket i Göteborg reagerade mot dessa. Även mer sunda poliser önskade agera, mot mindre sunda! Det främsta misslyckandet var inte att vi ej kom till torget, utan att Nordiska motståndsrörelsens trotsande sköldar icke är smidda av stål tålande gatugrus.

 
FÖR NORR MOT NORR.

FÖR NORR MOT NORR.

 

Acceptera yttrandefrihetens premisser; så kallat obehagliga idéer får framträda. Finns i åsikter samt insikter substantiella faktorer, sås fröer - anses så ej finnas, torde människor vilka ses kloka nog att i vår skendemokrati besluta kring styrelse samt betydande beslut, att genomskåda detta & därmed ingen fara; ju? Eller, saknas tilltro till att folket är genomgående sunt samt upplyst för att tolka in omvärlden - om så, så undras hur sådan mentalt svag pöbel kan förväntas förvalta demokratins starka axel.