Lugn i storm.

 

[PUBLICERAT] 15o111

 
 

Präglat pornografisk pubiklek att publikt uppdraga slöjmolnsskir nattnylon, ty uppdaga Eros; till sin ärliga natur är vår natur oberörd av denna natur. Dess nonchalans är Döden & Konsten & Kattegatt-stormen. Horus öga blickar i apatisk ro, iris yla Skiter i vilket men tolkas Vakna ty kamp & kärlek är symbios & vi är förälskade i Gaia men kärleken är obesvarad; erotomani. Vår moder förbarmar sig ej över »Analsex är ingenting man har med en tönt«, hon vajar vår lervagga försumligt; av val vajar vi omkring i en öppen anstalt & av ϟfaktum väver vi abrupta brottsstycken av liv i vågen av en tidsväv, av hullerombuller pusslande ehuru vi med dubbelbulle kröner oss för fåfäng sötmas skull - int för den eviga geometrin. Denna sagofiktion är sagolik fakta.