Lugn i storm.

[PUBLICERAT] 15o111


Präglat pornografisk pubiklek att publikt uppdraga slöjmolnsskir nattnylon, ty uppdaga Eros; till sin ärliga natur är vår natur oberörd av denna natur. Dess nonchalans är Döden & Konsten & Kattegatt-stormen. Horus öga blickar i apatisk ro, iris yla Skiter i vilket men tolkas Vakna ty kamp & kärlek är symbios & vi är förälskade i Gaia men kärleken är obesvarad; erotomani. Vår moder förbarmar sig ej över »Analsex är ingenting man har med en tönt«, hon vajar vår lervagga försumligt; av val vajar vi omkring i en öppen anstalt & av ϟfaktum väver vi abrupta brottsstycken av liv i vågen av en tidsväv, av hullerombuller pusslande ehuru vi med dubbelbulle kröner oss för fåfäng sötmas skull - int för den eviga geometrin. Denna sagofiktion är sagolik fakta.

CALM IN STORM.
The impression of pornographic pubic play to in public pull up the nylon - delicate; cirrostratus - of the night for it summons Eros: it is in the honest nature of nature to stand unfazed before such nature. Its nonchalance is the Death & the Art & the Kattegatt storm. The eye of Horus will never not gaze with the peace of apathy, iris howls Fuck it but is deciphered as Awake for love & struggle is symbiotic & we are in love with Gaia but the love is unrequited, erotomania. Our Mother has no mercy before »You don't want a wimp in your ass«, the rocking of our mud cradle is negligent; it's our choice to rock this imprisoning institution attitude & our ϟactuality to weave brief fragments of life into the wave of the weave of time, from an helter-skelter jigsaw puzzling albeit we crown ourselves with double buns for the vain sake of Pretty - not for the eternal geometry. This saga-fiction is fabulous fact.