För mina medsystrar.

 

Luna Saturn + Apogee

 
o15  Piger.

o15 Piger.

 
 

Någon tumsugande trygghetsnarkoman är jag föga; kan se sållande samt härdande skäl för periodvis av det otrygga - för en individ, för ett folk & för mänsklighetens helhet - inom anarkoprimitivistisk kontext, förslagsvis. För ett förklemat; passiviserat, pacificerat & infantiliserat, obeväpnat & indoktrinerat folk som bekostar sin egen undergångs invasion är dock den ökade otrygghet vi i Svea Rike skådar dock ingenting att eftersträva: det är bäddat för förlust om vi ej förmår byta nationens solkiga överkast.

 
 
Är det ökad trygghet el. är det ökad övervakning, vi önskar?

Är det ökad trygghet el. är det ökad övervakning, vi önskar?

 
Fredrik Kärrholm: Vad vi bör berätta för våra döttrar \ SvD.

Fredrik Kärrholm: Vad vi bör berätta för våra döttrar \ SvD.

 
 

Det nya Sverige fordrar större försiktighet, skriver SvD-skribenten Fredrik Kärrholm: VAD FÖRÄLDRAR BÖR BERÄTTA FÖR SINA DÖTTRAR. Ense som jag är har jag författat en kvinnornas ledsagning: FREDAD QWINNA. Kärrholm belyser dock intet annat än: »Ansvarsfulla föräldrar gör således klokt i att upplysa sina döttrar om verklighetens realiteter. Det nya Sverige fordrar större försiktighet.« Vad är detta 'nya Sverige' som Kärrholm nämner? Detta är det nya landet:

 
 
 
 

VIDEOANALYS: Det svenska folket nickar medgivande för egen undergång; även etablerade svenskar skall integreras i Det Nya Landet - Du nya, du fria. Nickar inte även du fogligt, har du hat - din ovilja accepteras ej vara kärlek inför Det Gamla Landets tämligen homogena folk samt icketvång att ömsesidigt integreras med fjärran kultur vitt skild från tidigare rådande.

 

Videon genomsyras av medveten provokation maximerat med slöjbärande afrikanska som duk för #DETNYALANDET. Syftet uppenbart ej endast att propagera för ömsesidig integration (läs: svensk kapitulation), utan att även så ond jord sinsemellan oss människor. Styrande vilka medelst provokation (båd krig & lockelser) av massmigration verkar för detta, ses ej nicka utan trivs till synes bättre bakom kulisserna.

 

Videon säger att det inte finns någon väg tillbaka - det är skitsnack! Om vi kräver sann demokrati kräver vi även att vi som är folket bestämmer vilken väg nationen skall ta. Är detta en utveckling (avveckling) vi vill, el. skall vi resa oss för skifte - för en samvaro där våra döttrar samt söner är nämnvärt säkrare & kan gro i god jord?

 
 
Pick your battles. I.jpg
 
 

Vill mena att en för samhället & dess utsatta flickor betydligt mer gynnsam lösning (bot) än att varna för symptomen, är att dra upp problemparasiten med roten. Att säkra gränserna samt avlägsna oönskade element nödgas, men det är ej så enkelt som att strypt utomeuropeisk migration leder till ett hälsosamt samhälle ty däri är ej roten.

 

Detta är ett av mången medel för att fördärva land & folk. I korruptionens korridorer & genom propaganda samt aktiv splittring av det svenska folket, nedtyngande av vår rätade ryggrad & livsgnista - har människor (i märkbar omfattning ickesvenska i blod & sinne; ej med intresse för Sveriges väl & ve) aktivt verkat för detta. Kärrholm arbetar exv. för ett propagandaorgan som i det sunda samhället skall brinna. Vänd blicken dithän!

 
 
Pick your battles. II.jpg
 
 

Realiteten är sådan att vi måste berätta för våra döttrar - & söner - att dessa får lov att ha säkerhet i särskild åtanke, men allra mest brännande är:

 

vi bör berätta för våra döttrar att vi har svikit dom; att vi av passivitet nu tycks efterlämna ett samhälle som är värre än vilket vi själva givits. Vi bör berätta för våra döttrar att detta inte är någonting som dom behöver acceptera - att dom skall stå rakryggade för förändring & förkasta dom veka män som hundar efter propagandaorganens pipa el. sin egen ynkliga feghet.

 

Vi bör berätta för våra söner att dessa skall ta täten i striden & sätta roten i brand.