Duva.

 
 

Luna Venus

 

Dystymirike - ovan snitt i psykofarmakaförskrivning & ensamfärd; munnar smaska karamell, icke kyss. Tror detta, än mer än vår utdragna fredsepok, är skäl till vår till synes självutplånande natur. Ej fredsduvor; olivkvist - dystymiduvor; dysterkvist. Voro vi lyckliga voro vi ej till sådan hög grad mottagliga för statsmässig vilsenhet mot avgrund. Ett harmoniskt folk har större överlevnadsgnista än så.

 

Människor inom mulna mentala spektrum när vanligtvis destruktiv benägenhet, båd medveten - så som snuttefiltar: självskada, missbruk av droger (alkohol & socker inbegripet) et cetera, & omedveten - så som för sunda själar uppenbart ogynnsamma val (inbegripande 'icke-val'; passiva val) vilka i  destruktivt sinne ter sig omdömesgilla, ty förgiftad konsekvensförståelse i undermedvetet dödseftertraktande.

 

Ångest har normaliserats, trots att det är ett sjukt tillstånd av varande - jag själv lidit; för åratal sedan. Från barndom till tidiga ungdomsår balanserades nivå suicid. Brukar benämnas lugn, stark & utstrålande av hjärtlig aura - idag, sedan mångårigt psȳchēknog frisk från mara.

 

För mig var dagboksskrift att analysera (beteendemönster & dess följd), gallrande inom vänskapskrets (inspiration före bittermandel), psykedelikummedikament (nyttja cerebral PLASTICITET under öppensinnat perspektivexpansiva tillstånd), kostmedvetenhet (strypt sockerberoende samt insikt om svår vitaminbrist\inflammation av gluten & komjölk - angripande kropp & psyke), naturnärhet & MEDITAION kombinerat med stöd från nära & kära viktiga verktyg för den inre harmoni jag nu leva.

 

Även beröring, motion, minskad skärmtid & litteratur samt äventyr att växa i kan för förmulnad bringa lugn, styrka & karisma vilken lämna välgörande energispår i medmänniskor; välbehövlig inre frid i oss.

 

Tror detta, än mer än att spotta oss i nävarna & göra oss redo för väpnad konflikt (dock; en Man skall klara av att hantera & inneha beredskapsvapen - om än ej nödvändigtvis inleda strid. &: det brådskar) kan räta våra ryggradar raka & vackra.