Säreget.

 
 

I tid för midsolfauna kamperade exposition DU SOM JAG norrbottniska konstarenan Havremagasinet, belägen i militärsamhället Boden. Beskrivande text togs ej del av, likt ej skrift invid verk; vandrade öppensinnat sädessalarna kring & tolkade fritt. Fritolkning stod i viss kontrast; syfte smältdegel. Björkved staplad, penseldragen i brunt & gull, kallad Integration - symboliserande temahelhet. Såg näppeligen integration, utan distinktion; kärleken till särskillnad, kommen av den samstämda åtskillnad vilken gro unikum i arvsbio & kulturella uttryck.

 
 
av  A na  G onzaléz.

av Ana Gonzaléz.

 

OM. För att vidga våra vyer krävs möten & interaktion med andra. \ Varje möte lämnar kvar ett fragment av den andre hos oss. \ Genom verk av samtidskonstnärer med olika ursprung, några med rötter i ursprungsbefolkningar världen över, så undersöker utställningen Du Som Jag hur vi är sammanflätade med varandra..

 

GONZALÉS MUTUUM Med hjälp av en uppsättning vetenskapliga föremål som bilder, diagram, taxonomier av växter & insekter, kartor samt konstnärliga objekt som handgjorda föremål i porslin, broderier & teckningar, utforskar & gestaltar Mutuum det sofistikerade förhållandet mellan Gongora-orkidén & Euglossa-biet. Som biologin förklarar så behöver orkidén det pollen som biet för med sig för sin befruktning, hanbiet behöver orkidéns doft för att attrahera honbiet & reproducera. Den biologiska termen för denna slags kommunikation mellan skilda arter, vilken ökar överlevnadsmöjligheterna för varje individ, är mutualism.

 
o16o8  Kópavogur.

o16o8 Kópavogur.

 
 

Ísländska Kjartan var upprymd att turismen - sedan Eyjafjallajökull gav explosiv PR - ökat, & därmed kryddat den isolerat urnordiska ön av utrikes influens. Han besatt dock respekt för inhemsk kultur; i kreativ kockskap tillverkades födoskålar inspirerade av global potential, ändock med eko.logiskt lokala ingredienser, så som lammkött & alg.

 

Ängslan att fjärran chili kan komma att expansivt - farsot - äta traditionellt ÍSLAND & dynga själlöst Ronald McDonald-monument, fanns hos Kjartan likt hos myckenhet av öfolket. Med all rätt. Ísland är en vacker vulkanskapelse samt säregen nation vars stam är sällsynt homogen, & väl värd att - välgörande (aldrig förgörande) kryddad av charmant främmande inslag - värna.