Kärlek är ett glödgat svärd.

 

Luna Regulus.

 
 

Case history: an elderly gentleman complained of a stiffness in his neck, particularly at the sides & behind the ears, which prevented him from turning his head easily. He said it was important to him as a motorist to be able to glance rapidly from side to side, since he liked to relieve the monotony of driving by looking at pretty girls on the pavementsBy treating point stomach 4O on the chin & a few local points on the neck I enabled him to recapture all his old enthusiasm. Dr. Felix Mann: Acupuncture: cure of many diseases

 
 
 
 

Björks Frosti ha i höst spelats med barnsligt förlösande gråt gråten över bördan; att ses som rationell Människa när jag behöver ses som sensuell Kvinna, för helhets lycka. Vill så gärna den lyckan i armarna på en hård, härlig & handfast.

 

Man sade att Man som kan ge mig det jag vill ha, behöver vara störd - men väninna sade att det behöver inte vara så - men han är förmodligen inte svensk. Kanske är han rysk mafffiaboss, grunnade mannen. Jag tycker int att vi behöver överdriva, men hellre tar jag mig en liten lapp på kinden & nässelris till skinkorna, än en mjäkig.

 

Snarare än att fråga om lov, behöver den svenske mannen ta för sig; lite mer burdus & mkt. mer dominant. Kvinnans psyke skall icke vara av sådan fragil sort att hon inte förmår hantera misshagliga klavertramp - & mannen bör begripa vad brännande är, för att ej skrämma el. i åtlöje skämmas.

 

Brännande: förbindelseform; hur nära, färdighet för signaltydning; hur välkalibrerad, & attraktionsinsikt; hur sann - hur villig torde hon vara inför dig? Men brännande är även att våga.

 

Vad gör en herres ögonkast mot dina lår dig för ont? Klä inte av dig mer än vad du önskar behaga för blickar, för bio.logiskt kommer så ske; blottlägg blott anklar om du inte trivs att fresta - men gudskelov, inte skall du behöva ta att han tar på dig; ni har inte talats vid & han är inte god för dig. Du får allt ge honom en fostrande tösamäll så att han lär sig att en ung oförtjust dam inte är hans längtade lamm.

 

Nog har jag gråtit, när insiktsbristande män tagit sig friheter - men tvivelsutan gråtit än mer över romantikklimatet när herrar ingenting gör. När jag har mött män har jag - även om ej i lust - uppskattat att dom uttrycker maskulin trånad mer gärna än att dölja;

 

Tack för att du smeker mig, men nej tack - tack för att du tar ett grepp om lockarna, men nej tack. Sagt Tack för att du inte frågar; för att få tas utan frågetecken; fogligt följa det fasta förandet. Så även Tack, men nej tack & slutligen ändock givit med mig.